Korekta raportu biegłego rewidenta

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 10 maja 2007

Pytanie: W jaki sposób poprawić błąd rachunkowy w sumowaniu pozycji bilansu w raporcie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego po złożeniu go w sądzie i urzędzie skarbowym? - pyta księgowa z Warszawy.

Pytanie: W jaki sposób poprawić błąd rachunkowy w sumowaniu pozycji bilansu w raporcie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego po złożeniu go w sądzie i urzędzie skarbowym? - pyta księgowa z Warszawy.


Odpowiedź: Ani ustawa z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001 r. nr 31, poz. 359 ze zm.), ani ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) nie określają zasad korekty raportu biegłego rewidenta.

W związku z tym jedynym racjonalnym rozwiązaniem wydaje się poinformowanie biegłego rewidenta o błędach w raporcie i sporządzenie przez biegłego aneksu do raportu, wyjaśniającego powstałe błędy. Jednostka gospodarcza nie może sama dokonać poprawy błędu, mimo że błąd z powyższego pytania jest zwykłym błędem rachunkowym.


Podstawa prawna:
- ustawa z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001 r. nr 31, poz. 359 ze zm.),
- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).


Autor: dr hab. Waldemar Gos, profesor w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego


Odpowiedź udzielona: 16 kwietnia 2007 r.
Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel