Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jak zaksięgować naliczone lecz niewypłacone wynagrodzenia pracowników w spółce z o.o.?

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 3 kwietnia 2012
Pytanie:  Spółka z o.o. naliczyła wynagrodzenia pracowników na koniec roku obrotowego, lecz ich nie wypłaciła. Jak wobec powyższego powinna przebiegać ewidencja niewypłaconych wynagrodzeń?

Sprawdź, jak w przypadku niewypłacenia wynagrodzenia pracownikom powinieneś prowadzić ewidencję księgową. Zwróć uwagę na schemat księgowania.

Odpowiedź: 

W księgach rachunkowych spółki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (art. 6 ust. 1 uor). Ponadto do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić - w postaci zapisu - każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym (art. 20 ust. 1 uor).

W świetle zapisów ustawy o rachunkowości koszty wynagrodzeń oraz składki ZUS obciążające pracodawcę powinny być odniesione do okresu, którego dotyczą. Z punktu widzenia prawa bilansowego nie ma znaczenia data uregulowania zobowiązania wynikającego z listy płac oraz data zapłaty składek ZUS.

Wyjaśnienie

Uwzględniając powyższe, spółka mimo braku wypłaty wynagrodzeń, powinna wykazać:

 1. w rachunku zysków i strat w pozycji:
  • B.V. „Wynagrodzenia” - wartość brutto wynagrodzeń
  • B.VI „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” - składki ZUS finansowane przez pracodawcę.
 2. w pasywach bilansu w pozycji:
  • B.III.2g. „Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń” - wartość składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i pracownika oraz wartość podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z listy płac.
  • B.III.2h. „Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu wynagrodzeń” - wartość netto wynagrodzeń.

Sposób ewidencji księgowej przedstawia poniższy schemat:

 • 404 Wn „Wynagrodzenia” - kwota brutto,
 • 405 Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” - składki finansowane przez pracodawcę,
 • 230 Ma „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” - kwota netto,
 • 220-2 Ma „Rozrachunki z tytułu PIT4” - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • 220-3-51 Ma „Rozrachunki z ZUS” - składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę i pracownika,
 • 220-3-52 Ma „Rozrachunki z ZUS” - składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez pracownika,
 • 220-3-53 Ma „Rozrachunki z ZUS” - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych finansowane przez pracodawcę.
Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel