Inwentaryzacja w warsztacie

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 16 listopada 2018
Pytanie:  Firma transportowa prowadzi warsztat na potrzeby własne firmy (tzn. na naprawy własnych ciągników siodłowych). Czy w związku z posiadaniem warsztatu trzeba sporządzić spis z inwentury na 31 grudnia 2018 r.?
Odpowiedź: 

Jeśli jednostka prowadzi księgi rachunkowe, to inwentaryzacją należy objąć także części zamienne zaliczane do materiałów. Wynika to z art. 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacją powinny być wtedy też objęte środki trwałe znajdujące się w warsztacie. Jeśli jest to teren strzeżony, to spis z natury może być przeprowadzony raz na cztery lata. Jeśli jest to teren niestrzeżony, to spis z natury powinien być, co roku.

Z kolei jeśli jednostka prowadzi księgi rachunkowe, to inwentaryzacją (remanentem) należy objąć jedynie towary handlowe i materiały podstawowe produkcyjne. Części zamienne zaliczane w dacie zakupu są do „Pozostałych wydatków”, a więc nie ma obowiązku objęcia ich spisem na dzień 31 grudnia.

Zgodnie z § 3 rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

  • materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi;
  • materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,

Zgodnie z § 27 ust 1. rozporządzenia podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

A zatem materiały niebędące ani materiałami podstawowymi, ani pomocniczymi nie są obejmowane remanentem.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel