Czy sprawozdanie finansowe spółki może badać ten sam biegły rewident przez 14 lat?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 19 grudnia 2008
Pytanie:  Czy sprawozdanie finansowe spółki może badać ten sam biegły rewident przez 14 lat? Czy jakieś przepisy to ograniczają?
Odpowiedź: 

Obecnie nie ma przepisów powszechnie obowiązujących, które ograniczają czas, przez jaki jeden biegły rewident może badać sprawozdanie finansowe.

W projekcje z 21 listopada 2008 r. ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym jest ograniczenie zaproponowane przez Dyrektywę unijną polegające na tym, aby co 7 lat zmieniał się kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie. Ale to dopiero projekt. W spółkach Skarbu Państwa było do końca września tego roku ograniczenie polegające na konieczności zmiany firmy audytorskiej, co 3 lata, ale zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 34 Ministra Skarbu Państwa z 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa, takiego ograniczenia już nie ma.

Jedynie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych poprzez wdrażanie zasad etyki powinny zadbać, aby nie została naruszona niezależność biegłego rewidenta.

Być może w opisanej w pytaniu sytuacji zachodzi okoliczność wskazana w art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.)

który mówi, iż bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident z innych niż wymienione w pkt 1-5 powodów nie może sporządzić bezstronnej i niezależnej opinii.

Tekst opublikowany: 

18 grudnia 2008 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel