Czy ocieplenie budynku to remont, czy modernizacja?

Autor: Ewa Kowalska

Dodano: 9 maja 2011
Pytanie:  Spółdzielnia przeprowadza remont pawilonu handlowego (m.in. malowanie wewnątrz sklepu). Na zewnątrz chce też odnowić elewację z ociepleniem budynku. Czy ocieplenie budynku należy traktować jako remont, czy modernizację?

Przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), dalej: uor, jak również przepisy podatkowe nie zawierają definicji remontu, dlatego przyjęto stosowanie definicji zawartej w art. 3 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Remontem jest…

Odpowiedź: 

Ocieplenie budynku jest modernizacją, natomiast malowanie ścian wewnątrz sklepu jest remontem.

Przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), dalej: uor, jak również przepisy podatkowe nie zawierają definicji remontu, dlatego przyjęto stosowanie definicji zawartej w art. 3 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Celem remontu jest przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego - w tym przypadku malowanie ścian.

Nakłady poniesione na remont nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego. Natomiast koszty ulepszenia polegają na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego i powodują, że jego wartość użytkowa po zakończeniu ulepszenia wzrasta, a zatem zwiększa wartość początkową tego środka (art. 31 ust. 1 uor).
- art. 3 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.),
- art. 31 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).
Tekst opublikowany: 

9 maja 2011 r.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel