Czy na RMK czynne należy naliczyć rezerwę na podatek odroczony?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 26 czerwca 2012
Pytanie:  Czy na RMK czynne powinnam naliczyć rezerwę na odroczony podatek? Przykładowo, opłaciłam czynsz w maju 600 zł, który dotyczy maja, czerwca i lipca. Do kosztów majowych zaliczę 200 zł. Pozostałe 400 będzie wisieć na RMK czynnych. Czy właśnie na tę wartość 400 zł powinnam zrobić rezerwę na podatek odroczony?

Jeśli na koniec maja jest przygotowywane sprawozdanie finansowe, to w związku z przejściowymi różnicami dodatnimi należy utworzyć rezerwę na podatek odroczony. Poznaj szczegóły odpowiedzi!

Odpowiedź: 

To, czy powstaną różnice przejściowe dotyczące kosztów pośrednich, takich jak czynsz, rozliczanych w czasie, zależy od sposobu ich ujęcia w kosztach uzyskania przychodów.

Najczęściej, jeśli jednostka w księgach rachunkowych, na potrzeby bilansowe rozlicza koszt w czasie, to robi to też na potrzeby podatkowe, opierając się na art. 15 ust. 4d updop. Jest to rozwiązanie najczęściej stosowane, ponieważ nie wzbudza kontrowersji w organach podatkowych. Wtedy odroczonego podatku dochodowego nie ma, bo wartość księgowa RMK czynnych jest identyczna, jak ich wartość podatkowa.

Czasem jednak jednostka odnosi koszty pośrednie w rachunku podatkowym do całego roku podatkowego. Wtedy w trakcie trwania roku obrotowego rozlicza koszty w czasie, np. co miesiąc 200 zł, a w rachunku podatkowym jednorazowo zalicza kwotę w dacie jej poniesienia do kosztów uzyskania przychodów. W takiej sytuacji wartość księgowa RMK czynnych jest wyższa niż wartość podatkowa i należy utworzyć w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi rezerwę na odroczony podatek dochodowy.

Rezerwy tworzy się na koniec okresu sprawozdawczego. Zatem, jeśli na koniec maja jest przygotowywane sprawozdanie finansowe, to w związku z przejściowymi różnicami dodatnimi należy utworzyć rezerwę.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel