6 wskazówek, jak sprawnie wysłać sprawozdanie finansowe za rok 2017 do KRS

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 10 lipca 2018
645e662534a513cffebb251de5eb125042cbcc38-medium

Od 15 marca 2018 r. obowiązują zmienione przepisy wymagające przekazywania sprawozdania finansowego i innych dokumentów drogą elektroniczną do KRS. Nowa regulacja dotyczy także zasad składania sprawozdania finansowego i innych dokumentów do urzędu skarbowego. Zobacz, jak zgodnie z najnowszymi przepisami wysłać elektronicznie sprawozdanie finansowe za ubiegły rok.

Problem: Jak wysłać sprawozdanie finansowe za 2017 rok do KRS? Czy musisz  założyć konto w Ministerstwie Sprawiedliwości i tam złożyć dokumenty w postaci skanu? Czy zmieniły się terminy wysłania sprawozdania?

1. Wyjaśnienie: Termin bez zmian

Sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi dokumentami za ubiegły rok musi trafić do sądu rejestrowego w terminach wskazanych w art. 69 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości. Terminy te nie zostały zmienione w porównaniu do ubiegłego roku i wynoszą tak jak dotychczas 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli nie zostanie ono zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Sprawozdanie wyślesz tylko elektronicznie

Od 15 marca 2018 r. złożenie dokumentów  do KRS może następować wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości (system dostępny jest pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd).

Ponieważ od 1 października 2018 r wejdą w życie kolejne zmiany, to do 30 września 2018 r. przekazywanie dokumentów finansowych do KRS może następować w uproszczony sposób. Do zgłoszenia (wniosku) można, bowiem dołączyć kopie dokumentów finansowych podpisane kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisaną, jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.

3.       Możliwe skany

System teleinformatyczny przyjmuje elektroniczne kopie dokumentów finansowych sporządzonych i podpisanych (źródłowo) w postaci papierowej (skany). Skany stanowić będą załączniki do zgłoszenia (wniosku) składanego w nowym trybie (tj. zgodnie z art. 19e ust. 1 albo ust. 7 ustawy o KRS). Takie składanie dokumentów jest bezpłatne.

4.       Konieczny e-podpis

W praktyce realizacja omawianego zgłoszenia przez przedsiębiorcę z KRS powiązana została z wymogiem, aby osoba fizyczna uprawniona do jego reprezentowania miała w KRS prawidłowo wpisany numer PESEL i posiadała wskazany wcześniej e-podpis. Ustawa nakłada na te osoby obowiązek samodzielnego podpisania zgłoszenia dotyczącego obowiązków sprawozdawczych. Do tej czynności nie można ustanowić pełnomocnika procesowego. Osoby, które będą składać zgłoszenie dotyczące dokumentów finansowych muszą mieć założone konto w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

5.       Potrzebne konto w systemie S24/RDF

 Same skany dokumentów finansowych może przygotować księgowa lub biuro rachunkowe, a jego pracownik może przygotować także samo zgłoszenie. Musi posiadać konto w systemie S24/RDF. Konto takie może założyć osoba niezwiązana ze spółką, jako jej wspólnik czy członek organu. Zgłoszenie na swoim koncie w systemie może przygotować jedna osoba, która udostępni je do podpisu osobie do tego uprawnionej, czyli np. członkowi zarządu.

Zatem konieczne jest konto w systemie teleinformatycznym systemie S24/RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych).

Po zalogowaniu do systemu, po kliknięciu w pole „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”, w zakładce „Przygotowanie i składanie zgłoszeń” można zobaczyć wszystkie utworzone zgłoszenia będące w trakcie edycji, niezakończone wysłaniem. Wyświetlone są wszystkie przygotowywane zgłoszenia pod roboczą nazwą. Zgłoszenie można edytować lub usunąć. Każde zgłoszenie, które nie zostanie zakończone wysłaniem, a jest w stanie „w trakcie edycji” zostanie automatycznie usunięte w ciągu 14 dni od daty jego utworzenia.

6.       Natomiast w zakładce „Podpisywanie zgłoszeń udostępnianych do podpisu” odnaleźć można zgłoszenia, które zostały przekazane na dane konto w celu podpisania. Aby podpisać zgłoszenie trzeba wybrać "Podpisz". Na ekranie pokaże się zgłoszenie z możliwością jego obejrzenia i podpisania.Gdy brak PESEL dokumenty wyślesz przez portal S24

W przypadku niemożności skorzystania z drogi zgłoszenia dokumentów finansowych w nowym trybie, czyli np. gdy żaden z członków zarządu spółki z o.o. nie ma numeru PESEL, bo są cudzoziemcami, dokumenty sprawozdawcze będą mogły zostać złożone wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu S24, jako wniosek o zmianę wpisu w KRS - sprawozdania finansowe i inne dokumenty. Wniosek ten na zasadach ogólnych zostanie rozpoznany przez sąd rejestrowy. W tym przypadku będą pobierane opłaty za przyjęcie dokumentów i ogłoszenie w MSiG (łącznie 140 zł).

Sprawozdanie finansowe i inne dokumenty przekazane za pośrednictwem nowego systemu z chwilą ich złożenia trafią do elektronicznego Repozytorium Dokumentów Finansowych. Będzie ono tworzone  będzie dla danego podmiotu.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel