40 797 małych podmiotów skorzysta na zmianach w rachunkowości

40 797 małych podmiotów skorzysta na zmianach w rachunkowości

Możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności, zmiany w sprawozdaniach skonsolidowanych – to tylko niektóre propozycje resortu finansów dotyczące nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Projekt z 30 września 2014 r. dotyczący nowelizacji ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm., dalej: uor), wynika z obowiązku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. Zgodnie z przepisami dyrektywy jednostki małe to: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły limitów dwóch z trzech następujących wielkości:

  1. suma bilansowa: 4 000 000 euro - w Polsce będzie to kwota 17.000.000 zł;
  2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 8 000 000 euro - w Polsce – 34.000.000zł
  3. przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 50.

W nowelizacji przewiduje się rozszerzenie katalogu jednostek małych także na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, inne osoby prawne, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły dwóch z ww. trzech wielkości.

Uzyskaj pełen dostęp do Portalu FK!

Skorzystaj z ponad 40.500 na bieżąco aktualizowanych porad od 70 ekspertów

Ponadto zapewnisz sobie dostęp do:

  • poradni portalu FK – 70 ekspertów czeka na Twoje pytania
  • narzędzi księgowych i kadrowych
  • na bieżąco aktualizowanych informacje o zmianach w prawie (24h/dobę)

Zyskaj pełny dostęp

Masz już dostęp?

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

wiper-pixel