Tworzenie ZFŚS

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 7 maja 2011
Pytanie:  Zakładamy ZFŚS, jakie opłaty należy ponieść przy zakładaniu ZFŚS? Co trzeba stworzyć przy zakładaniu ZFŚS? Czy trzeba płacić PFRON? Czy to jest obowiązkowe przy zakładaniu ZFŚS? Jeśli tak to z jakich środków? Z ZFŚS czy z innych środków? Kiedy trzeba to opłacać?
Odpowiedź: 

Nie trzeba dokonywać żadnych opłat na rzecz jakiś podmiotów przy tworzeniu ZFŚS. Należy natomiast założyć odrębny rachunek bankowy, wiec ponosi się koszty prowadzenia konta przez bank. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wyraźnie wskazuje bowiem, ze środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

Natomiast na ZFŚS robi się odpis. Czyli ze środków pracodawcy bierze się odpowiednie kwoty i wpłaca na konto ZFŚS.

Co trzeba stworzyć przy zakładaniu ZFŚS?

Trzeb stworzyć regulamin ZFŚS, który będzie określał zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z tego funduszu, z uwzględnieniem kryteriów socjalnych oraz zasady przeznaczania środków z ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

Regulamin ZFŚS pracodawca musi:

  • ustalić z działającą w jego firmie zakładową organizacją związkową,
  • a gdy w firmie nie ma związków zawodowych - uzgodnić z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.
Czy trzeba płacić PFRON?

PFRON to jest zupełnie inny rodzaj funduszu niż ZFŚS. Składki na PFRON płaci każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który nie zatrudnia odpowiedniej liczy osób niepełnosprawnych.

Pracodawca taki ma obowiązek - co do zasady - dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Z takich wpłat zwolnieni są ci pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi, co najmniej 6 %, a także publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Nie ma natomiast znaczenia, czy pracodawca zobowiązany do opłacania składek na PFRON ma u siebie w firmie ZFŚS. Ale nawet, jeżeli ma, to nie może brać pieniędzy na PFRON ze środków ZFŚS, bo to są pieniądze przeznaczone na inny cel. Składki na PFRON pracodawca mus płacić ze środków własnych.

Tekst opublikowany: 

7 kwietnia 2011 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel