Świadczenia socjalne z ZFŚS

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 17 lutego 2011
Pytanie:  Czy pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników może wypłacić świadczenia socjalne nie posiadając wyodrębnionego rachunku bankowego ZFŚS, a co się z tym wiąże także nie dokonując wpłat na to konto w ustawowych terminach? Środki zostaną wypłacone z kasy firmy. Czy taki pracodawca może ustalić sobie odpis na 2011 r. według aktualnej liczby pracowników na dzień 31 grudnia 2010 r. metodą kwotową np. 200 zł na jednego pracownika? Środki zostaną rozdysponowane zgodnie z kryteriami socjalnymi, na podstawie oświadczeń pracowników o dochodach na członka rodziny.
Odpowiedź: 

Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników musi się zdecydować na konkretne rozwiązanie. Albo tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przepisami, które tego dotyczą, albo takiego funduszu nie tworzą - wtedy wypłacają pracownikom świadczenie urlopowe. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na tworzenie ZFŚS to nie może robić tego w oderwaniu od przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, gdyż ona odsyła go w tym zakresie do swojego art. 5 tej ustawy. Założenie rachunku bankowego ZFŚS jest podstawą dzielności socjalnej pracodawcy.

Ponadto świadczenia przyznawane pracownikom ze środków własnych pracodawców nie będą traktowane tak samo jak świadczenia z ZFŚS. Wątpliwość, co do prawidłowości działania pracodawcy budzi także fakt, że skoro nie ma rachunku funduszu, prawdopodobnie nie ma także regulaminu ZFŚS, a taki regulamin musi być obowiązkowo wprowadzony i uzgodniony ze związkami zawodowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa organizacja związkowa - z przedstawicielem pracowników wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Należy pamiętać, że za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS na pracodawcę może być nałożona kara grzywny do 5.000 zł.

Tekst opublikowany: 

17 lutego 2011 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel