Po zmianie przepisów w sprawie COVID-19 możliwa praca zdalna podczas izolacji

Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Dodano: 10 grudnia 2020
praca zdalna podczas izolacji

Osoby przebywające na izolacji w związku z zakażeniem koronawirusem mogą już pracować zdalnie i otrzymywać za tę pracę wynagrodzenie w pełnej wysokości. Umożliwiła m to  im to nowelizacja tzw. specustawy o COVD-19.  

5 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają pracownikom wykonywanie pracy podczas izolacji w warunkach domowych. Wprowadzono je mocą ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (ustawa nowelizująca).  

Z nowych regulacji wynika, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji domowej w związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 – mogą za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. 

 

Prawo a nie obowiązek izolowanego

Mimo tego, że zgodę w tym zakresie wydaje pracodawca (albo inny podmiot zatrudniający, np. zleceniodawca), to z inicjatywą w sprawie umożliwienia zdalnej pracy w domu podczas izolacji powinien wyjść sam pracownik (osoba zatrudniona). Może on bowiem w tym czasie wykonywać taką pracę, ale nie musi. Podobnie od uznania pracodawcy będzie zależeć, czy taka zgoda zostanie pracownikowi (zatrudnionemu) udzielona.

Zasady świadczenia pracy zdalnej

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone (dopuszczone), jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Zdalnemu pracownikowi przebywającemu na izolacji należy się wynagrodzenie w „normalnej”, przewidzianej w zawartej z nim umowie wysokości. Oznacza to, że nie będzie mu przysługiwało wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy. Wypełnianie przez niego obowiązków służbowych w omawiany sposób będzie się odbywać na ogólnych zasadach wykonywania pracy zdalnej, określonych w art. 3 specustawy z 2 marca 2020 r. o COVID-19. Od 29 listopada br. obowiązują one również osoby pracujące zdalnie podczas pobytu na kwarantannie – za sprawą nowelizacji ww. specustawy dokonanej ustawą z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112). 

  • art. 1, art. 7 ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2157).
Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Prawnik z doświadczeniem w administracji skarbowej, dziennikarz. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie Master of Business Administration. Wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w czołowych polskich wydawnictwach.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel