Kiedy można zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 25 listopada 2009
Pytanie:  Prowadzę firmę, która działa od 1994 r. Zatrudniam ok. 80 osób i mam utworzony ZFŚS. Teraz firma jest w kryzysie. Czy mogę wobec tego zrezygnować z tworzenia tego funduszu od 2010 r.?
Odpowiedź: 

Pracodawca może zrezygnować z tworzenia ZFŚS, o ile zostanie przyjęte zgodne stanowisko pracodawcy i organizacji związkowej (lub reprezentanta załogi).

Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (art. 3 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm., dalej: uzfśs).

Pracodawcy po spełnieniu określonych w ustawie warunków mogą zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bądź mogą wprowadzić zmiany w zakresie wysokości dokonywanych odpisów.

Rezygnacja z tworzenia funduszu, w przypadku pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1 uzfśs może nastąpić w każdym czasie, bowiem ci pracodawcy nie są związani żadnym terminem

U pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1, układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na fundusz; może również postanawiać, że fundusz nie będzie tworzony.


Decyzję w tym zakresie może zawierać układ zbiorowy, natomiast w przypadku pracodawców nieobjętych układem zbiorowym, sposób postępowania może być określony w regulaminie wynagradzania (art. 4 ust. 1 i ust. 2 uzfśs)

Jeżeli w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, zmiany dotyczące regulaminu wynagradzania powinny być przeprowadzone w porozumieniu ze związkiem zawodowym. W przeciwnym wypadu decyzja w tym zakresie będzie nieważna

Jeżeli natomiast u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na fundusz lub nietworzenia funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikiem reprezentującym interesy załogi.

Tekst opublikowany: 

25 listopada 2009 r.

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel