Informowanie o braku ZFŚS

Iwona Kusio-Szalak

Autor: Iwona Kusio-Szalak

Dodano: 12 września 2013
Pytanie:  Czy pracodawca, który nie tworzy ZFŚS ani nie wypłaca świadczenia urlopowego swoim pracownikom powinien uzyskać potwierdzenie zapoznania się każdego pracownika z taką informacją do końca stycznia danego roku czy wystarczy z jednym przedstawicielem pracowników? Jak powinni być poinformowani o tym pracownicy zatrudnieni w trakcie roku i czy oni też powinni w jakiś sposób potwierdzić taką informację?
Odpowiedź: 

Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęta układem zbiorowym pracy i niezobligowana do tworzenia regulaminu wynagradzania, może samodzielnie podjąć decyzję o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczeń urlopowych.

Wówczas ma on obowiązek poinformować pracowników nie później niż do końca pierwszego miesiąca każdego roku kalendarzowego. Decyzja taka jest wiążąca jedynie na dany rok kalendarzowy, zatem w przypadku chęci jej podtrzymania firma musi ogłaszać ją ponownie co roku. Zaznaczyć jednak należy, iż przepisy nie określają w jaki sposób należy informować pracowników o rezygnacji z tworzenia funduszu socjalnego. Dlatego można to uczynić w sposób przyjęty u danego pracodawcy, umożliwiający wszystkim zapoznanie się z tą decyzją, jak np.:

• za pośrednictwem poczty elektronicznej,

• przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

• przekazując informację na piśmie za potwierdzeniem otrzymania,

• na zebraniu.

Z informacji powinno ponadto wynikać od kiedy rezygnuje się z tworzenia funduszu oraz przez jaki okres nie będzie on funkcjonował.

Jeśli informacja zostanie przekazana wszystkim pracownikom w sposób przyjęty do przekazywania informacji u pracodawcy, wówczas nie ma obowiązku posiadać potwierdzenia, iż każdy pracownik się zapoznał z ta informacją. Natomiast pracownicy zatrudniani w trakcie roku, winni być moim zdaniem informowaniu wraz z przekazaniem im dodatkowych informacji o zatrudnieniu.

Podstawa prawna: 

art. 3 ust. 1 i ust. 2 - 3b ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.).

Iwona Kusio-Szalak

Autor: Iwona Kusio-Szalak

Radca prawny. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Specjalizuje się w prawie pracy, w szczególności w zagadnieniach związanych z tworzeniem umów i dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, a także czasem pracy, zgodnym z prawem zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami rodzicielskimi. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu zarówno pracowników, jak i pracodawców w sporach pracowniczych przed sądami pracy.
Słowa kluczowe:
ZFŚS
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel