Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń o zarobkach w razie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem przejętym z innego zakładu pracy

Autor: Hanna Miszewska

Dodano: 29 grudnia 2011
Pytanie:  Pracownik podpisał pismo, w którym zgodnie z art. 23 § 3 kp poinformowaliśmy go, że z dniem 1 czerwca 2006 r. zostanie przeniesiony z zakładu X do zakłady Y. Warunki zatrudnienia pozostały bez zmian. Osoba ta miała zawarty stosunek pracy z firmą X od 1 kwietnia 1995 r.na czas nieokreślony, otrzymała teraz wypowiedzenie od firmy Y 3-miesieczne. Czy świadectwo pracy powinno być wystawione jedno na łączny okres pracy czyli od 1995 r.? Osoba ta złożyła też wniosek o wystawienie Rp-7. Czy wystawić pracownikowi świadectwo pracy na łączny okres, czy mam wystawić dwa świadectwa?

Ile świadectw pracy wystawić pracownikowi, który został przejęty przez nowego pracodawcę? Dowiedz się w tekście.

Odpowiedź: 

Świadectwo pracy jak i zaświadczenie Rp-7 powinno obejmować okres łącznego zatrudnienia u obu pracodawców.

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on stroną dotychczasowych stosunków pracy z pracownikami przejętego zakładu pracy lub jego części. Skutek ten następuje z mocy prawa, co powoduje, że z przejętymi pracownikami nie rozwiązuje się dotychczasowych stosunków pracy i nie nawiązuje się nowych. Poprzedni pracodawca nie wydaje również świadectw pracy obejmujących okres do dnia przejścia.

Nowy pracodawca przejmuje zatem prawa i obowiązki przejętego zakładu lub jego części w stosunkach pracowniczych. W związku z tym nowy pracodawca w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przejętym pracownikiem wydaje  mu zarówno świadectwo pracy jak zaświadczenie RP-7 - obejmujące cały okres zatrudnienia u obu pracodawców.

Tekst opublikowany: 

13 grudnia 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel