Wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń o zarobkach w razie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem przejętym z innego zakładu pracy

Autor: Hanna Miszewska

Dodano: 29 grudnia 2011
Pytanie:  Pracownik podpisał pismo, w którym zgodnie z art. 23 § 3 kp poinformowaliśmy go, że z dniem 1 czerwca 2006 r. zostanie przeniesiony z zakładu X do zakłady Y. Warunki zatrudnienia pozostały bez zmian. Osoba ta miała zawarty stosunek pracy z firmą X od 1 kwietnia 1995 r.na czas nieokreślony, otrzymała teraz wypowiedzenie od firmy Y 3-miesieczne. Czy świadectwo pracy powinno być wystawione jedno na łączny okres pracy czyli od 1995 r.? Osoba ta złożyła też wniosek o wystawienie Rp-7. Czy wystawić pracownikowi świadectwo pracy na łączny okres, czy mam wystawić dwa świadectwa?

Ile świadectw pracy wystawić pracownikowi, który został przejęty przez nowego pracodawcę? Dowiedz się w tekście.

Odpowiedź: 

Świadectwo pracy jak i zaświadczenie Rp-7 powinno obejmować okres łącznego zatrudnienia u obu pracodawców.

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on stroną dotychczasowych stosunków pracy z pracownikami przejętego zakładu pracy lub jego części. Skutek ten następuje z mocy prawa, co powoduje, że z przejętymi pracownikami nie rozwiązuje się dotychczasowych stosunków pracy i nie nawiązuje się nowych. Poprzedni pracodawca nie wydaje również świadectw pracy obejmujących okres do dnia przejścia.

Nowy pracodawca przejmuje zatem prawa i obowiązki przejętego zakładu lub jego części w stosunkach pracowniczych. W związku z tym nowy pracodawca w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przejętym pracownikiem wydaje  mu zarówno świadectwo pracy jak zaświadczenie RP-7 - obejmujące cały okres zatrudnienia u obu pracodawców.

Tekst opublikowany: 

13 grudnia 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel