Halina Skiba

Halina Skiba

specjalista ds. finansowych w jednostce budżetowej, wieloletni praktyk, autor licznych publikacji w zakresie klasyfikacji budżetowej
135 artykułów na stronie

Wynajem sali gimnastycznej – skutki w VAT

Pytanie:  Jednostka oświatowa wynajmuje salę gimnastyczną. Zgodnie z uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego dochody z tytułu najmu są gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Wystawiam fakturę sprzedaży ze stawką 23% w rachunku dochodów własnych i na ten rachunek wpływa zapłata za fakturę. Koszty utrzymania sali gimnastycznej są pokrywane z budżetu (faktura za energię, zużycie wody, środki czystości itd.). Jak należy prawidłowo przeprowadzić księgowanie, jeśli VAT należny wykazany w deklaracji VAT dotyczy dochodów własnych, natomiast VAT naliczony dotyczy faktur zakupu z budżetu. Do tej pory VAT był przekazywany do gminy z rachunku dochodów własnych bez pomniejszenia o VAT naliczony. Czy jednostka powinna przekazać do gminy VAT wynikający z deklaracji w poz. do zapłaty? Jeśli tak, to w jaki sposób należy powiązać VAT z dochodów własnych z VAT odliczonym    w budżecie? Nadmieniam, że w planie finansowym jednostki nie mamy ujętego paragrafu na VAT. Proszę o wskazanie księgowania dla poniższych operacji: Faktura sprzedaży ze stawką 23% z tytułu wynajmu (rachunek dochodów własnych). Wpływ za fakturę sprzedaży (rachunek dochodów własnych). Księgowanie faktur zakupowych, z których odliczono VAT (budżet lub rachunek dochodów własnych) Przekazanie VAT należnego do gminy (rachunek dochodów własnych). Księgowanie VAT należnego i naliczonego na koncie 225. Jednostka nadrzędna nie wydała „Procedur rozliczania podatku VAT”.
6 sierpnia 2019Czytaj więcej »
wiper-pixel