KRYZYS w firmie – sprawdź, co warto zmienić w polityce finansowania działalności

Dodano: 9 września 2016
biznes

W sytuacji kryzysowej finansowanie działalności i jego źródła okazują się często najważniejszymi czynnikami warunkującymi przetrwanie firmy. Nawet, jeśli konieczna jest radykalna restrukturyzacja i poważna zmiana ładu organizacyjnego, celem nadrzędnym pozostaje pozyskanie kapitału z zewnątrz i powrót firmy do dobrej kondycji. Zapoznaj się przykładowym scenariuszem sytuacji kryzysowej, która w konsekwencji wymusi zmianę polityki firmy w zakresie finansowania działalności.

Działające na krajowych i międzynarodowych rynkach przedsiębiorstwa opierają swoje przetrwanie i dążenie do odnoszenia sukcesów na kilku filarach, bez których trudno wyobrazić sobie współcześnie budowanie marki czy też współzawodnictwo w warunkach niezwykle silnej konkurencji. W dłuższej perspektywie podstawą jest ugruntowana pozycja rynkowa firmy, ponieważ przekłada się bezpośrednio na wielkość sprzedaży i tym samym na wynik finansowy.

Spadki sprzedaży mogą oznaczać potrzebę zmian w polityce finansowania

Wydaje się, że w kilkuletnim okresie prosperity dodatni wynik powinien stanowić wystarczające wsparcie dla pozostałych filarów działalności firmy takich jak : zabezpieczenie finansowania, przemyślana strategia inwestycyjna czy też prowadzona polityka kadrowa. Nie należy jednak zapominać, że w sytuacji, w której zakusy konkurentów lub też zmienione w krótkim czasie oczekiwania konsumentów zaskoczą management przedsiębiorstwa i spowodują znaczące spadki sprzedaży, trzeba będzie dokonać pewnego przewartościowania i być może na pewien czas oprzeć funkcjonowanie firmy na innym filarze.

W sytuacji kryzysowej bowiem to finansowanie działalności i jego źródła okazują się często najważniejszymi czynnikami warunkującymi przetrwanie firmy.

Nawet, jeśli konieczna będzie radykalna restrukturyzacja i poważna zmiana ładu organizacyjnego, celem nadrzędnym pozostanie zachowanie możliwości pozyskiwania kapitału z zewnątrz i powrót przedsiębiorstwa do dobrej kondycji.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorstwo produkcyjne MARVEL jest jednym z liderów na krajowym rynku artykułów sportowych. Trzon jego działalności stanowi wytwarzanie sprzętu rekreacyjnego wykorzystywanego w sportach wodnych oraz związanych z turystyką górską i wspinaczką.

Swoje zewnętrzne finansowanie MARVEL opiera na dwóch kredytach w rachunku bieżącym udzielonych przez krajowe banki. Dodatkowo od kilku lat prężnie rozwija się eksport do krajów ościennych, co skłoniło zarząd do wejścia na giełdę i pozyskania dodatkowych środków z emisji akcji.

Kapitał z rynku giełdowego oraz zwiększenie zaangażowania kredytowego pozwoliły zainwestować w nowy zakład produkcyjny, umiejscowiony na Litwie. Po kilku latach zadowalających wyników, w ostatnim roku miało miejsce sporo nagłaśnianych w mediach tragicznych wypadków podczas uprawiania sportów wodnych i odwiedzania szlaków górskich, co bardzo zmieniło nastawienie ludzi do tego typu aktywności. Miało to bezpośrednie przełożenie na spadek wyników sprzedaży i w połączeniu ze zwiększonymi wydatkami na nową fabrykę poskutkowało odnotowaniem niewielkiej straty na koniec roku obrotowego.

W wyniku powyższych zdarzeń jeden z finansujących banków postanawia nie przedłużać umowy kredytowej na następny okres, zmuszając tym samym dyrektora finansowego MARVEL’a do poszukiwań nowych źródeł finansowania.

Co dalej? Zobacz, jakie zmiany w polityce finansowania radzi ekspert

Przede wszystkim trzeba zastanowić się czy dotychczasowa strategia finansowania, oparta na kredycie bankowym, była dla firmy korzystna. Jeśli polityka finansowa przedsiębiorstwa ma z założenia nie ulegać zmianie, wtedy należałoby podjąć starania celem znalezienia kolejnego banku, który zechce współpracować z MARVEL’em w co najmniej kilkuletniej perspektywie.

Przyjmijmy jednak, że przejściowe kłopoty raczej zniechęcą potencjalnych partnerów z sektora bankowego do angażowania dużych aktywów w najbliższym czasie. Można wybrać więc spośród innych rozwiązań. Jednym z nich jest poszukiwanie partnera czy też inwestora strategicznego, który jednorazowo dokapitalizowałby przedsiębiorstwo w zamian za objęcie udziałów. Najprawdopodobniej będzie to firma z tej samej branży a wyniku transakcji połączenia spółek może powstać nowy podmiot pod zmienioną nazwą.

Innym rozwiązaniem może być emisja obligacji korporacyjnych. Firma, jako obecna na giełdzie, jest wystarczająco rozpoznawalna przez potencjalnych inwestorów, wśród których mogą być zarówno osoby prywatne jaki również instytucje. Jeśli zarząd podejmie decyzję o uruchomieniu programu emisji obligacji, pośrednikiem pomiędzy firmą a kupującymi papiery będą banki. W obecnej sytuacji MARVEL’a, w przygotowanym w związku z programem prospekcie emisyjnym szczególny nacisk powinno położyć się na opis perspektyw rozwoju firmy. W połączeniu z przemyślaną kampanią reklamową, powinno to pomóc w odbudowaniu chwilowo nadszarpniętej pozycji przedsiębiorstwa i uplasować MARVEL w gronie firm, których papiery postrzegane są jako mniej ryzykowne.    

Poznaj 3 najważniejsze błędy przy zarządzaniu finansowaniem, których powinieneś unikać
  1. Podstawowym błędem, jaki można popełnić przy zarządzaniu finansowaniem przedsiębiorstwa, jest brak dywersyfikacji źródeł tego finansowania. Zabezpieczenie finansowe po wykupieniu przez większy podmiot oznaczać będzie utratę niezależności, czy tez upadek lokalnych marek, które często miały długoletnią tradycję. Z kolei finansowanie tylko w jednym banku wiąże się z ryzykiem dla firmy w przypadku pogorszenia sytuacji banku.
  2. Innym błędem jest korzystanie z finansowania przez kilka lat w oparciu o te same, wynegocjowane przy zawieraniu pierwszej umowy, warunki. Usypiając swoją czujność, kapitałobiorca ogranicza się do zawarcia na następny okres praktycznie niezmienionej umowy. Taka sytuacja może skutkować utratą ewentualnych korzyści przedsiębiorstwa, jakie wymusiłaby na instytucji finansowej konkurencja w warunkach przetargu.
  3. Na koniec można wspomnieć o jeszcze jednym potencjalnym błędzie, związanym pośrednio z tematem finansowania działalności. W przypadku polepszenia wyników finansowych i zwiększonych wpływów gotówki, nie warto wychodzić z finansowania zewnętrznego, ciesząc się z możliwości finansowania operacyjnej działalności bieżącymi środkami. Nadwyżki lepiej przeznaczyć na inwestycje, gdyż stopa zwrotu z tak spożytkowanego kapitału będzie dużo wyższa, niż potencjalna oszczędność na zmniejszonym koszcie obsługi zadłużenia.

PODSUMOWANIE

  • W sytuacji kryzysowej finansowanie działalności i jego źródła okazują się często najważniejszymi czynnikami warunkującymi przetrwanie firmy.
  • W razie kryzysu można wprowadzić następujące zmiany w polityce finansowania: znalezienia kolejnego banku, który zechce współpracować w co najmniej kilkuletniej perspektywie, poszukiwanie partnera czy też inwestora strategicznego, emisja obligacji korporacyjnych wsparta kampanią reklamową.
  • 3 najważniejsze błędy przy zarządzaniu finansowaniem, których powinieneś unikać to: brak dywersyfikacji źródeł finansowania, korzystanie z finansowania przez kilka lat w oparciu o te same warunki, w przypadku polepszenia wyników finansowych i zwiększonych wpływów gotówki nie warto wychodzić z finansowania zewnętrznego.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel