Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dokument archiwalny

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2015 r., poz. 914)

Dodano: 1 stycznia 2016
Dz.U.15..914
2016-01-01 Dz.U.15..2230 § 1
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
(Dz.U. z dnia 29 czerwca 2015 r.)

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzory:
1)
deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, i deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7D), o której mowa w art. 99 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tych deklaracji, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2)
deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
3)
deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§ 2.
Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, określone w:
1)
załączniku nr 1, 5 i 6 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za lipiec 2015 r.;
2)
załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r.
§ 3.
1.
Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1-6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 394), mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników dokonujących dostawy towarów, świadczących usługi lub nabywających towary lub usługi, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.
§ 4.
W przypadku wystąpienia w okresie rozliczeniowym dostawy, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605), nabywca niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D stosuje wzory deklaracji określone w załącznikach nr 5 lub 6 do rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 394).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.
Załącznik 1 VAT-7 deklaracja dla podatku od towarów i usług
  1. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 stycznia 2016 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.2015.2230)
Załącznik 2 VAT-7K deklaracja dla podatku od towarów i usług
  1. Załącznik 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2016 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.2015.2230)
Załącznik 3 VAT-7D deklaracja dla podatku od towarów i usług
  1. Załącznik 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 2016 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.2015.2230)
Załącznik 4 Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)
  1. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 stycznia 2016 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.2015.2230)
Załącznik 5 VAT-8 deklaracja dla podatku od towarów i usług
  1. Załącznik 5 zmieniony z dniem 1 stycznia 2016 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.2015.2230)
Załącznik 6 VAT-9M deklaracja dla podatku od towarów i usług
  1. Załącznik 6 zmieniony z dniem 1 stycznia 2016 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.2015.2230)
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel