Przygotuj się na zmiany dotyczące struktur JPK planowane na rok 2018

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Dodano: 25 października 2017
pisanie na klawiaturze

Skrócenie okresu elektronicznego przesyłania danych i stworzenie centralnej bazy w czasie rzeczywistym, czy składanie rocznych raportów do urzędów skarbowych za pośrednictwem JPK – to tylko niektóre planowane zmiany. Na co jeszcze trzeba się przygotować.

Obowiązki dla mikroprzedsiębiorców

Od stycznia 2018 r. obowiązek comiesięcznego przesyłania na bramkę Ministerstwa Finansów bez wezwania pliku JPK_VAT(3) o strukturze XML będzie dotyczył wszystkich podatników podatku VAT składających deklaracje VAT-7 lub VAT 7K.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uważa się podatnika, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, czyli 2015, 2016:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro,

3) lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

JPK_VAT przedstawia dane z rejestru VAT dotyczące zakupów i sprzedaży za dany miesięczny okres, które muszą zgadzać się z deklaracją VAT za ten sam okres i są przesyłane wyłącznie w wersji elektronicznej do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Aby terminowo wysłać JPK_VAT,  można skorzystać z bezpłatnej i bezpiecznej aplikacji klienckiej dostępnej do pobrania na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Jeśli mikroprzedsiębiorca chce skorzystać z szybszego zwrotu podatku VAT – do 25 dni przy rozliczeniu za październik, listopad, grudzień 2017 r. powinien wysłać za ten okres JPK_VAT(2).

          

Nowa struktura JPK

Jest już nowa wersję struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dedykowanego dla ewidencji VAT - JPK_VAT (3).

Za październik, listopad, grudzień  przesyłamy JPK_VAT za pośrednictwem struktury nr (2).

Co się zmieniło w nowej wersji JPK_VAT (struktura o nr 3)?
  1. W dotychczas obowiązującej strukturze JPK_VAT (2) w polu: „Cel Złożenia” możliwe było wskazanie, czy plik składany jest po raz pierwszy poprzez wskazanie wartości „1”, czy też stanowi złożenie korekty przesyłanego uprzednio pliku poprzez wskazanie wartości „2”. Zgodnie z nową strukturą pierwotne złożenie JPK będzie oznaczane w elemencie „Cel Złożenia” wartością „0”. Poszczególne korekty JPK powinny być numerowane. Wartości od 1 do 999 będą oznaczały złożenie pierwszej i kolejnych korekt.
  2. Nie będzie przy tym możliwe przesłanie JPK_VAT, oznaczonych jako 0, 1, 2 itp., więcej niż jeden raz za dany okres (co wcześniej mogło się zdarzyć).
  3. W strukturze JPK_VAT(3) wprowadzono nowy obowiązkowy element „Nazwa Systemu”, który powinien zawierać nazwę systemu, z którego pochodzą dane.
  4. W  nowej wersji JPK_VAT w sekcji nagłówka zrezygnowano z elementów:

    Domyślny Kod Waluty, oraz Kod Urzędu.

5. Zmieniony został zakres podawanych danych identyfikacyjnych podmiotu. Obligatoryjne pozostało podawanie wyłącznie: NIP (NIP) oraz nazwy składającego podmiotu (Pełna Nazwa).
6. Pojawił się dodatkowy, nieobowiązkowy element (Email). Pozostałe dane, np. dane adresowe, nie powinny znajdować się w plikach JPK_VAT(3). 

Zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów nieobowiązkowe pole zawierające adres e-mail ułatwić ma szybki kontakt z podatnikiem, kiedy administracja skarbowa znajdzie niezgodności w złożonym JPK_VAT.

Otrzymanie powiadomienia pozwoli przedsiębiorcom na korektę rozliczenia bez konsekwencji w tym bez naliczania podwyższonych odsetek od zobowiązań podatkowych oraz bez potrzeby bezpośredniej wizyty w urzędzie skarbowym.

Jakie jeszcze czekają podatników nowości w 2018 roku?

To nie wszystkie zmiany planowane na rok 2018.  Zgodnie z zapowiedzią wiceministra Pawła Gruzy Ministerstwo Planuje skrócenie okresu elektronicznego przesyłania danych i stworzenie centralnej bazy w czasie rzeczywistym.

Dwie listy podatników

Kolejne zmiany to stworzenie dwóch list podatników: czarnej – podatnicy wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT i przywróconych do rejestru, białej: z numerami rachunków przedsiębiorcy co ma spowodować, iż przedsiębiorcy będą dokonywali płatności na rachunki bankowe o których wiedzę posiada organ podatkowy. Poprzez dokonywane na bieżąco przez podatnika zgłoszenia rachunków bankowych do organu podatkowego.

Planowane są też sankcje za używanie w obrocie gospodarczym kont bankowych o których wiedzy nie posiada fiskus – jeśli nabywca zapłaci sprzedawcy na inne konto, niż podane do organu podatkowego przez podatnika, nie będzie mógł zaliczyć kosztów do kosztów uzyskania przychodów zarówno w CIT jak również w PIT.

Roczne raporty

Ponadto od października 2018 r. podatnicy zostaną zobligowani do składania rocznych raportów do urzędów skarbowych za pośrednictwem JPK o czym poinformował wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak. Na chwilę obecną trwają pracę nad zakresem informacji przesyłanych za pośrednictwem JPK w ramach raportu. Pamiętajmy, że od lipca 2018 r. wszyscy podatnicy na żądanie organu podatkowego, będą musieli raportować dane z ksiąg za pośrednictwem struktury JPK_KR.

Sprawozdania tylko elektronicznie

Podatnik będzie zobowiązany do składania jedynie w formie elektronicznej sprawozdań finansowych do KRS lub US (osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe), co przyczyni się do powstania bardziej aktualnej bazy sprawozdań finansowych,. Miejmy nadzieję, że będą mogli z niej  korzystać również podatnicy sporządzający dokumentację cen transferowych.

Sprawozdanie będzie narzędziem służącym do sprawdzania rzetelności kalkulacji rocznego podatku dochodowego, wyliczania płynności, typowania podatników do kontroli podatkowej, wyliczenia marży i ogólnie kondycji finansowej podatnika.

Sprawdź też:

 

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, trener – wykładowca Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel