Jakie uproszczenie znajdą się w JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.

Dodano: 19 października 2017
ręce na klawiaturze

Uproszczenia polegają na ograniczeniu liczby obowiązkowych pól do wypełnienia, m.in. w części dotyczącej danych adresowych podmiotu, który składa JPK_VAT. Dowiedz się więcej.

Ministerstwo Finansów udostępniło nowy schemat JPK_VAT.  Zostało w nim uporządkowane oznaczanie kolejnych plików, które przesyła się za ten sam okres. I tak pierwszy JPK_VAT składany za dany okres, według nowej struktury w polu „cel złożenia" będzie zawierać oznaczenie „0".

Pierwsza korekta będzie mieć oznaczenie „1", a następne – będą kolejno numerowane. Nie będzie przy tym możliwe przesłanie JPK_VAT, oznaczonych jako 0, 1, 2 itp., więcej niż jeden raz za dany okres (co wcześniej mogło się zdarzyć).

Możesz podać swój e-mail

Od 1 stycznia 2018 r. w strukturze JPK_VAT pojawi się dodatkowe pole: „adres e-mail" w danych nagłówkowych. Jest ono nieobowiązkowe.

Ułatwi to szybki kontakt z podatnikiem, kiedy administracja skarbowa znajdzie niezgodności w złożonym JPK_VAT. Wysłanie powiadomienia pozwoli przedsiębiorcom na korektę rozliczenia bez konsekwencji oraz bez potrzeby bezpośredniej wizyty w urzędzie skarbowym.

Gdzie znajdziesz nowy JPK_VAT

Nowy schemat JPK_VAT został opublikowany na stronie Krajowej Administracji Skarbowej.

Ministerstwo Finansów informuje

Pliki JPK_VAT za miesiące wrzesień-grudzień 2017 r. należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowiązującą strukturą.

Źródło: www.mf.gov.pl

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel