Przekazywanie środków pomiędzy rachunkami VAT

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 20 września 2018
Pytanie:  Bank obsługuje gminy w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, również split payment. Czy jednostki pomocnicze gminy, tj. ośrodki pomocy społecznej, administracje szkół mogą przelewać VAT z rachunku VAT na rachunek główny VAT urzędu, mimo że są odrębnymi klientami banku?
Odpowiedź: 

Rachunek VAT może być uznawany wyłącznie określonymi środkami, jak również wyłącznie na określone cele. Zasady obowiązujące w tym zakresie określa art. 62b ustawy – Prawo bankowe, którego przepisy są odpowiednio stosowane również do rachunków VAT prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Swobodne przesunięcia pomiędzy rachunkami VAT są możliwe jedynie w przypadku rachunków VAT prowadzonych w tym samym banku dla tego samego posiadacza tych rachunków (zob. art. 62b ust. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Nie jest przy tym wykluczona sytuacja, że posiadaczem rachunków prowadzonych dla jednostek organizacyjnych gmin (tj. gminnych jednostek budżetowych oraz gminnych zakładów budżetowych) jest gmina. W takich przypadkach możliwe jest swobodne przesunięcia pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi dla tych jednostek głównym rachunkiem VAT gminy (oczywiście jeżeli są to rachunki prowadzone przez ten sam bank).

W przedstawionym stanie faktycznym taki przypadek nie ma jednak raczej miejsca, gdyż  wskazane jednostki są odrębnymi klientami banku. Sugeruje to, że to te jednostki (a nie gmina) są posiadaczami rachunków VAT. Najprawdopodobniej zatem w przedstawionej sytuacji jednostki organizacyjne gminy nie mogą przelewać środków ze swoich rachunków VAT na rachunek VAT gminy. Oznaczałoby to, że przekazywanie środków pomiędzy tymi rachunkami jest możliwe tylko na podstawie postanowienia naczelnika urzędu skarbowego wydawanego na wniosek gminy na podstawie art. 108b ustawy o VAT.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel