Postępowanie na wypadek odkładania środków na rachunku VAT

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 19 lipca 2018
Pytanie:  Piszę w imieniu klienta naszego biura rachunkowego w związku z wprowadzeniem nowego systemu podzielonej płatności VAT. Przedsiębiorca (jednoosobowa działalność gospodarcza) wystawia kilka faktur sprzedaży miesięcznie z płatnością przelewową. Z dużym prawdopodobieństwem wszystkie faktury będą opłacane w mechanizmie split payment. Jednocześnie wszelkie wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę są opłacane gotówkowo. Kwota podatku VAT do zapłaty jest znacznie niższa niż suma podatku należnego wynikającego ze sprzedaży. W związku z tym każdego miesiąca na subkoncie VAT odkładać się będzie znacząca ilość gotówki nie możliwa do wykorzystania. Jaki sposób postępowania dla klienta będzie najlepszy, żeby nie zamrażać dużych środków na rachunku VAT? Zwrot na normalny rachunek to aż 60 dni i brak pewności, że zwrot będzie zrealizowany.
Odpowiedź: 

Jeżeli nie będzie istnieć możliwość wydatkowania środków z rachunku VAT w inny sposób, Pańskiemu klientowi pozostanie wnioskowanie do naczelnika urzędu skarbowego o zgodę przekazanie środków z rachunku VAT na „zwykły” rachunek rozliczeniowy.

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności utworzone zostaną rachunki VAT. Rachunki VAT będą mogły być uznawane wyłącznie określonymi przepisami środkami, jak również wyłącznie na określone przepisami cele rachunek VAT może być obciążany.

Z dodawanego art. 108b ustawy o VAT wynika, że wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika, który nie jest innym rachunkiem VAT (tj. nie jest rachunkiem VAT prowadzonym przez inny bank lub SKOK). Będzie to możliwe na podstawie zgody wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego. O zgody takie zapewne występować będą przede wszystkim podatnicy, u których dochodzi do odkładania się środków pieniężnych na rachunku VAT.

Zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika, który nie jest innym rachunkiem VAT, wyrażana będzie na wniosek podatnika. Wniosek ten – poza danymi wymaganymi dla każdego podania (określonymi w art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej) – będzie musiał zawierać określenie wysokości środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana (zob. art. 108b ust. 2 ustawy o VAT).

A zatem jeżeli nie będzie istnieć możliwość wydatkowania środków z rachunku VAT w inny sposób (np. na opłacanie podatku VAT od dokonywanych zakupów), Pańskiemu klientowi pozostanie wnioskowanie do naczelnika urzędu skarbowego o zgodę przekazanie środków z rachunku VAT na „zwykły” rachunek rozliczeniowy.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Słowa kluczowe:
rachunekrejestracja VAT
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel