Darowizny laptopów i tabletów na rzecz oświaty ponownie z 0% stawką VAT

Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Dodano: 13 listopada 2020
Darowizny laptopów i tabletów na rzecz oświaty ponownie z 0% stawką VAT

Ministerstwo finansów chce przywrócić zerowy VAT dla darowizn sprzętu komputerowego przekazywanych placówkom oświatowym. Preferencjami podatkowymi, o których mowa mają zostać objęte tego rodzaju nieodpłatne dostawy dokonane od 1 września 2020 r.

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, na podstawie którego ponownie zostanie wprowadzona możliwość stosowania 0% VAT w przypadku darowizn laptopów i tabletów na rzecz placówek oświatowych. Przypomnijmy, że taka preferencja podatkowa dla tego rodzaju świadczeń funkcjonowała już wcześniej, w okresie od 22 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. Przysługiwała ona na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020 r. poz. 527 ze zm.), a teraz ma zostać przywrócona.

Zerowa stawka VAT ma objąć przekazanie laptopów i tabletów na rzecz:

  • placówek oświatowych (tj. szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, szkół wyższych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie z 17 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym,
  • organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w Prawie oświatowym – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

Jakie warunki muszą zostać spełnione

Aby było możliwe zastosowane 0% stawki VAT dla tego rodzaju darowizn, będą musiały zostać spełnione dodatkowe warunki, podobne do tych, które były przewidziane na gruncie wcześniej funkcjonujących w tym zakresie rozwiązań. Przede wszystkim musi być w tym celu zawarta oficjalna, pisemna umowa między przedsiębiorcą przekazującym sprzęt komputerowy (laptopy i tablety) a obdarowanym. Ponadto jeśli odbiorcami są wskazane wcześniej organizacje (względnie operator OSE), niezbędne będzie pisemne potwierdzenie przekazania przez nie sprzętu na rzecz placówek oświatowych (podatnik musi dysponować kopią umowy darowizny między organizacją a tego rodzaju placówką). Natomiast w przypadku darowizn na rzecz organów prowadzących szkołę lub placówkę – z umowy powinno wynikać, że sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatnie przekazany przez obdarowanego do prowadzonej przez niego placówki oświatowej.

W świetle zapisów nowego rozporządzenia, z omawianych preferencji podatkowych wolno będzie korzystać do czasu odwołania stanu epidemii w Polsce. Ma ono wejść w życie w następnym dniu po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw i będzie obowiązywać z mocą wsteczną. Zostaną nim bowiem objęte darowizny sprzętu komputerowego dokonane od 1 września 2020 r.

Źródło:

  • projekt (z 26 października 2020 r.) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.
Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Prawnik z doświadczeniem w administracji skarbowej, dziennikarz. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie Master of Business Administration. Wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w czołowych polskich wydawnictwach.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel