Prawo do emerytury dla pracownika po ukończeniu 60 roku życia

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 1 czerwca 2011
Pytanie:  Proszę o informację czy pracownik (mężczyzna urodzony w 1950 r.), który uległ wypadkowi w pracy i otrzymał rentę, ma możliwość po ukończeniu 60 roku życia przejść na emeryturę?

Osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy oraz do emerytury ma przywilej pobierania obu świadczeń …

Odpowiedź: 

Pracownik, mężczyzna - urodzony po 31 grudnia 1948 r., który uprawniony jest do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, nabędzie prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, tj. w wieku 65 lat. Prawo do emerytury przysługuje bez względu na długość przebytych okresów ubezpieczenia.  

Przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), dalej: ustawa emerytalna nie przewidują nabywania prawa do emerytury w wieku wcześniejszym niż powszechny wiek emerytalny przez osobę, będącą pracownikiem, która pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy.

Na wniosek osoby zainteresowanej, zgłoszony na miesiąc przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego - organ rentowy ustala prawo do emerytury. Ramka

Osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy oraz do emerytury ma przywilej pobierania obu świadczeń, z tym że - w zależnie od wyboru dokonanego przez tę osobę- może być wypłacana: 

  • renta powiększona o połowę emerytury albo
  • emerytura powiększona o połowę renty.

Nadmienia się, z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę mogą skorzystać wyłącznie osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. Jeżeli osoby te są uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypadkiem przy wykonywaniu pozarolniczej działalności gospodarczej, działalności artystycznej lub twórczej, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo przy wykonywaniu przez osoby duchowne i zakonne czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy zaistniałym do dnia 31 grudnia 2002 r. albo wskutek choroby zawodowej.

Tekst opublikowany: 

25 maja 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel