Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jakie dokumenty ma złożyć do ZUS matka małoletniego dziecka, któremu zmarł ojciec?

Autor: Krystyna Tymorek

Dodano: 4 czerwca 2007


Pytanie: Jakie dokumenty ma złożyć do ZUS matka małoletniego dziecka, któremu zmarł ojciec? Rodzice dziecka nie byli małżeństwem. Małoletnie dziecko miało zasądzone alimenty od zmarłego ojca. Matka nie posiada dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe zmarłego – pisze księgowa z Ostrołęki.


Odpowiedź: Matka, która chciałaby wystąpić o rentę rodzinną dla swojego dziecka, może to zrobić albo za pośrednictwem zakładu pracy zmarłego (jeżeli pracował bezpośrednio przed śmiercią).

Zasady przyznawania i wypłaty renty rodzinnej są uregulowane przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm., dalej: ustawa emerytalna).

Zgodnie z art. 65 ustawy emerytalnej renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Do renty rodzinnej są uprawnione, między innymi, dzieci do lat 16, a jeżeli uczą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do lat 25.


W imieniu małoletniego dziecka o rentę rodzinną może wystąpić jego matka.


Wniosek o rentę należy złożyć w organie rentowym właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy – osobiście lub za pośrednictwem zakładu pracy ubezpieczonego (jeżeli bezpośrednio przed śmiercią był on zatrudniony).

Osoba ubiegająca się o rentę rodzinną powinna przedstawić dokumenty stwierdzające:

  • datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna (odpis skrócony aktu urodzenia i aktu zgonu),
  • datę urodzenia dziecka, któremu ma być przyznana renta rodzinna (odpis skrócony aktu urodzenia),
  • okres zatrudnienia zmarłego, uzasadniający prawo do renty (świadectwa pracy),
  • wysokość zarobku stanowiącego podstawę wymiaru renty (druki Rp7 wystawione przez pracodawców),

A zatem matka, która chciałaby wystąpić o rentę rodzinną dla swojego dziecka, może to zrobić za pośrednictwem zakładu pracy zmarłego (jeżeli pracował bezpośrednio przed śmiercią). W takim przypadku może liczyć na pomoc tego zakładu pracy w ustaleniu przebiegu ubezpieczenia zmarłego.

Jeżeli jednak zmarły ojciec dziecka przed śmiercią nie pracował, to na wnioskodawczyni spoczywa obowiązek udowodnienia uprawnień do renty.


Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm., dalej: ustawa emerytalna).


Autor: Krystyna Tymorek, radca prawny


Odpowiedź udzielona: 11 maja 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel