Emerytura według nowych zasad

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 11 lutego 2011
Pytanie:  Osoba urodzona w 1948 r. mająca ustalone prawo do emerytury i pobierająca ją - nadal pracująca - ma prawo wystąpić o ustalenie kapitału początkowego i emerytury według nowych zasad. Jeżeli tak to, na jakiej podstawie? Czy ewentualnie po przyznaniu emerytury według nowych zasad (na podstawie kapitału początkowego) będzie mogła pracując występować o doliczenie nowych okresów pracy? Osoba ta przechodząc na emeryturę rozwiązała dotychczasowe stosunki pracy w naszej firmie i pracuje na podstawie nowych umów.
Odpowiedź: 

Na podstawie przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego należy stwierdzić, iż nie ma możliwości prawnych do obliczenia tej osobie emerytury według nowych, tzw. zreformowanych zasad.

Stosownie do postanowień art. 24 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn.), dalej: ustawa emerytalna - emerytura według nowych, tzw. zreformowanych zasad, obliczana jest osobom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. 

Przepisy art. 55 ustawy emerytalnej dopuszczają możliwość obliczenia emerytury według zreformowanych zasad osobie urodzonej przed 1 stycznia 1949 r., w przypadku, gdy:

  • spełnia warunki do emerytury na podstawie art. 27, tj warunki przewidziane dla osoby, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny, tj. kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat oraz udowodni okresy składkowe i ewentualnie nieskładkowe: kobieta 20 lat, mężczyzna 25 lat,
  • kontynuuje ubezpieczenie emerytalne i rentowe po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego ( kobieta - 60 lat, mężczyzna - 65 lat),
  • występuje z wnioskiem o emeryturę po raz pierwszy.

W związku z powyższym osobie, której przyznano jakąkolwiek emeryturę obliczoną na dotychczasowych zasadach, nie przysługuje prawo do zastosowania art. 55 ustawy emerytalnej i obliczenia emerytury według nowych, zreformowanych zasad.

Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę, osoba ta podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym - może wystąpić do organu rentowego o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia przebytych po przyznaniu emerytury oraz zarobków osiąganych po przyznaniu emerytury.

Informuję, iż powyższy przepis nie stanowi samodzielnej podstawy przyznania emerytury. Przepis ten umożliwia wariantowanie wysokości emerytury przyznawanej na podstawie art. 27 ustawy emerytalnej dla ubezpieczonego, który kontynuował ubezpieczenie emerytalne i rentowe po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat - kobieta i 65 lat - mężczyzna i wystąpił po raz pierwszy z wnioskiem o przyznanie emerytury.

Warunkiem zastosowania powyższego przepisu jest kontynuowanie ubezpieczeń emerytalnego i rentowych po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, przy czym spełnienie tego warunku bada się na dzień zgłoszenia po raz pierwszy wniosku o emeryturę.

Nadmieniam, iż w przypadku spełnienia przedstawionych warunków do wariantowego obliczenia emerytury dla osoby urodzonej przed 1949 r., tj. obliczenia emerytury według zasad dotychczasowych i zreformowanych, oznacza również konieczność ustalenia - dla celu wariantowania wysokości świadczenia - kapitału początkowego.

Tekst opublikowany: 

10 lutego 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel