Czy osoba pobierająca emeryturę ma prawo do dodatkowej renty rodzinnej po zmarłym małżonku?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 17 stycznia 2008

Pytanie: Czy osoba pobierająca emeryturę ma prawo do dodatkowej renty rodzinnej po zmarłym małżonku, który przed śmiercią pobierał świadczenie emerytalne? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: Jeżeli jednej osobie przysługuje prawo do emerytury z tytułu własnej pracy – własnego ubezpieczenia oraz prawo do renty rodzinnej z tytułu pracy – ubezpieczenia małżonka, to może być wypłacane tylko jedno z tych świadczeń – wybrane lub wyższe.

Prawo wyboru świadczenia, które ma być wypłacane przez organ rentowy, należy do osoby uprawnionej do emerytury oraz renty rodzinnej.


W razie gdyby osoba zainteresowana nie dokonała takiego wyboru, to organ rentowy podejmie wypłatę świadczenia, które kwotowo jest korzystniejsze (wyższe).


Aby osoba pobierająca emeryturę mogła dokonać właściwego wyboru świadczenia, które ma być wypłacane jako korzystniejsze, powinna zgłosić wniosek o ustalenie prawa do renty rodzinnej i w tym wniosku podać, że prosi o wypłatę świadczenia korzystniejszego.


Przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, poz. 353 ze zm.) nie dają podstaw do jednoczesnej wypłaty emerytury oraz renty rodzinnej, nawet w części tej renty.

Dodaję, że renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85% emerytury małżonka.


Proszę zauważyć, że gdyby okazało się, że renta rodzinna jest korzystniejsza, wówczas od dnia, od którego przysługuje prawo do wypłaty renty rodzinnej, podlega wstrzymaniu wypłata emerytury.


Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, poz. 353 ze zm.).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Departamentu Świadczeń Pieniężnych w centrali ZUS


Odpowiedź udzielona: 17 stycznia 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel