Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Czy osoba pobierająca emeryturę ma prawo do dodatkowej renty rodzinnej po zmarłym małżonku?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 17 stycznia 2008

Pytanie: Czy osoba pobierająca emeryturę ma prawo do dodatkowej renty rodzinnej po zmarłym małżonku, który przed śmiercią pobierał świadczenie emerytalne? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: Jeżeli jednej osobie przysługuje prawo do emerytury z tytułu własnej pracy – własnego ubezpieczenia oraz prawo do renty rodzinnej z tytułu pracy – ubezpieczenia małżonka, to może być wypłacane tylko jedno z tych świadczeń – wybrane lub wyższe.

Prawo wyboru świadczenia, które ma być wypłacane przez organ rentowy, należy do osoby uprawnionej do emerytury oraz renty rodzinnej.


W razie gdyby osoba zainteresowana nie dokonała takiego wyboru, to organ rentowy podejmie wypłatę świadczenia, które kwotowo jest korzystniejsze (wyższe).


Aby osoba pobierająca emeryturę mogła dokonać właściwego wyboru świadczenia, które ma być wypłacane jako korzystniejsze, powinna zgłosić wniosek o ustalenie prawa do renty rodzinnej i w tym wniosku podać, że prosi o wypłatę świadczenia korzystniejszego.


Przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, poz. 353 ze zm.) nie dają podstaw do jednoczesnej wypłaty emerytury oraz renty rodzinnej, nawet w części tej renty.

Dodaję, że renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85% emerytury małżonka.


Proszę zauważyć, że gdyby okazało się, że renta rodzinna jest korzystniejsza, wówczas od dnia, od którego przysługuje prawo do wypłaty renty rodzinnej, podlega wstrzymaniu wypłata emerytury.


Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, poz. 353 ze zm.).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Departamentu Świadczeń Pieniężnych w centrali ZUS


Odpowiedź udzielona: 17 stycznia 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel