Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Czy okres zatrudnienia po przejściu na wcześniejszą emeryturę będzie mógł być zaliczony dodatkowo do stażu pracy?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 28 maja 2008

Pytanie: Pracownica pobiera emeryturę. Rozwiązała umowę o pracę z moim pracodawcą po ukończeniu 55 lat. Zatrudniamy ją nadal na ½ etatu z wynagrodzeniem brutto 1.500 zł. Jaki okres pracy zaliczymy jej do emerytury czy rok za rok czy pół roku za rok? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: Państwa pracownicy została przyznana emerytura wcześniejsza i jej wysokość została obliczona według tzw. starych zasad (obecnie stosowanych).


Z informacji zawartej w pytaniu wynika, iż została ponownie zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Okresy zatrudnienia, za który została lub zostanie opłacona składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jest okresem ubezpieczenia.

Okres, za który zostanie opłacona składka na wym. ubezpieczenia, będzie mógł być w całości doliczony do okresów składkowych uwzględnionych przy ustalaniu emerytury.


Oznacza to, że w przypadku gdy pracownica Państwa będzie pozostawała w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ pełnego wymiaru czasu pracy, np. przez okres od 1 kwietnia 2008 r. do 31 maja 2009 r., tj. przez okres 14 miesięcy – to zostanie doliczony do emerytury taki okres składkowy, z uwzględnieniem ewentualnie przebytego okresu nieskładkowego, np. pobierania wynagrodzenia za czas choroby.


Nadmieniam, iż powyższa zasada obliczania okresów nie będzie dotyczyła osób, które nabędą prawo do emerytury obliczanej na zreformowanych zasadach, tj. osób urodzonych po 1948 r., które nabędą prawo do emerytury na tzw. nowych zasadach.


Przy obliczaniu okresów składkowych przypadających po 31 grudnia 1998 r. bowiem – dla celów podwyższenia emerytury do kwoty emerytury najniższej – miesiące, w których składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe były obliczane od podstawy wymiaru niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia pracowników, będą uwzględniane w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia.


Proszę jednak pamiętać, że podana wyżej zasada nie będzie miała jednak zastosowania do emerytur osób, które nabyły lub nabędą prawo do emerytury na tak zwanych starych zasadach, w tym także do emerytury wcześniejszej, która została obliczana (lub będzie obliczona) według tzw. starych zasad (obecnie stosowanych).


Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych, centrala ZUS


Odpowiedź udzielona: 28 maja 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel