Czy okres zatrudnienia po przejściu na wcześniejszą emeryturę będzie mógł być zaliczony dodatkowo do stażu pracy?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 28 maja 2008

Pytanie: Pracownica pobiera emeryturę. Rozwiązała umowę o pracę z moim pracodawcą po ukończeniu 55 lat. Zatrudniamy ją nadal na ½ etatu z wynagrodzeniem brutto 1.500 zł. Jaki okres pracy zaliczymy jej do emerytury czy rok za rok czy pół roku za rok? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: Państwa pracownicy została przyznana emerytura wcześniejsza i jej wysokość została obliczona według tzw. starych zasad (obecnie stosowanych).


Z informacji zawartej w pytaniu wynika, iż została ponownie zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Okresy zatrudnienia, za który została lub zostanie opłacona składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jest okresem ubezpieczenia.

Okres, za który zostanie opłacona składka na wym. ubezpieczenia, będzie mógł być w całości doliczony do okresów składkowych uwzględnionych przy ustalaniu emerytury.


Oznacza to, że w przypadku gdy pracownica Państwa będzie pozostawała w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ pełnego wymiaru czasu pracy, np. przez okres od 1 kwietnia 2008 r. do 31 maja 2009 r., tj. przez okres 14 miesięcy – to zostanie doliczony do emerytury taki okres składkowy, z uwzględnieniem ewentualnie przebytego okresu nieskładkowego, np. pobierania wynagrodzenia za czas choroby.


Nadmieniam, iż powyższa zasada obliczania okresów nie będzie dotyczyła osób, które nabędą prawo do emerytury obliczanej na zreformowanych zasadach, tj. osób urodzonych po 1948 r., które nabędą prawo do emerytury na tzw. nowych zasadach.


Przy obliczaniu okresów składkowych przypadających po 31 grudnia 1998 r. bowiem – dla celów podwyższenia emerytury do kwoty emerytury najniższej – miesiące, w których składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe były obliczane od podstawy wymiaru niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia pracowników, będą uwzględniane w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia.


Proszę jednak pamiętać, że podana wyżej zasada nie będzie miała jednak zastosowania do emerytur osób, które nabyły lub nabędą prawo do emerytury na tak zwanych starych zasadach, w tym także do emerytury wcześniejszej, która została obliczana (lub będzie obliczona) według tzw. starych zasad (obecnie stosowanych).


Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych, centrala ZUS


Odpowiedź udzielona: 28 maja 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel