Czy należy powiadomić organ emerytalny o uzyskiwanych przychodach przez zatrudnionego policjanta?

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 8 kwietnia 2008

Pytanie: Zatrudniamy w jednostce emeryta policjanta o stażu (30 lat posiadał wtedy, kiedy rozpoczął pracę w naszej jednostce). Policjant podlega ubezpieczeniu na zasadach ogólnych. Czy jestem zobligowana do informowania jego organu rentowego (policji) o wysokości dochodów uzyskiwanych w naszym zakładzie pracy? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: Tak, mają Państwo obowiązek powiadomienia organu emerytalnego o wysokości przychodu osiągniętego przez zatrudnionego emerytowanego policjanta.


Zastosowanie mają tu przepisy ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 ze zm.).


Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiązana zawiadomić właściwy organ emerytalny o podjęciu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1–4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.) m.in. o nawiązanym stosunku pracy, o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie wysokości tego przychodu i innych okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości. Obowiązki te spoczywają odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy.


Za przychód uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.


Osoba uprawniona do emerytury (lub renty inwalidzkiej) jest obowiązana zawiadomić, do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego, organ emerytalny o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Obowiązek powyższy spoczywa odpowiednio na płatniku składek.


Na podstawie zawiadomień o wysokości przychodu organ emerytalny dokonuje rozliczenia rocznego lub na wniosek osoby uprawnionej miesięcznego wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym kwot emerytur lub rent inwalidzkich.


Podstawa prawna:

- art. 41, art. 41a, art. 41b ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 ze zm.),

- art. 104 ust. 2 i ust. 6 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).


Autor: Iza Nowacka, księgowa w biurze podatkowym, specjalista ds. kadrowo-płacowych


Odpowiedź udzielona: 8 kwietnia 2008 r.
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel