wydatki inwestycyjne

Magdalena Płachecka, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego

Przy rozliczaniu wydatków inwestycyjnych podatnik ma dodatkowe obowiązki

Gdy zmodernizowany budynek będzie wykorzystywany zarówno do działalności podlegającej opodatkowaniu VAT, zwolnionej, jak i niepodlegającej VAT, w pierwszej kolejności należy obliczyć podatek naliczony według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie w stosunku do pozostałej części podatnik ma prawo do odliczenia podatku według proporcji.

Zagadnienie sporne

Gmina w 2011 roku rozpoczęła inwestycję, w ramach której w budynku, w którym mieściła się szkoła i mieszkanie, po modernizacji będzie dom ludowy i część mieszkalna. Ponadto lokale w tym budynku będą wynajmowane. Gmina zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy w sytuacji gdy inwestycja będzie wykorzystywana zarówno do działalności podlegającej opodatkowaniu VAT, zwolnionej, jak i niepodlegającej VAT, a gmina nie ma możliwości przyporządkowania zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, może odliczać VAT. Gmina twierdziła, że tak. Przeciwnego zdania był organ podatkowy. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.

Stanowisko sądu

Podatnik jest zobowiązany do obliczenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wytworzeniem budynku według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana będzie do celów działalności gospodarczej.

Pytanie do eksperta: Jakie obowiązki związane z rozliczaniem VAT mają podatnicy, którzy prowadzą działalność mieszaną?

Magdalena Płachecka
konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego

wiper-pixel