4 wskazówki, jak prawidłowo rozliczać wydatki na zagospodarowanie terenu wokół biura

Iwona Czauderna

Autor: Iwona Czauderna

Dodano: 27 maja 2016

Po spełnieniu określonych warunków wydatki na pielęgnację zieleni wokół firmy można zaliczyć do kosztów bieżących działalności. Sprawdź, o czym trzeba pamiętać, aby zrobić to bezbłędnie.

1.      Budowa ogrodzenia może oznaczać ulepszenie środka trwałego. Sprawdzamy, czy ogrodzenie jest częścią składową nieruchomości.

Jeśli firma ponosi wydatki na ogrodzenie nieruchomości, na której znajduje się biuro to trzeba sprawdzić, czy ogrodzenie jest częścią składową nieruchomości. Ustalamy więc, czy jego wartość stanowi ulepszenie środka trwałego, czy też może jest to odrębny środek trwały, który należy amortyzować samodzielnie.

W tym celu odwołujemy się do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Z zamieszczonych w KŚT szczegółowych uwag do grupy 1 „Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego” wynika, że w skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego wlicza się również tzw. „obiekty pomocnicze” obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp. Obiekty pomocnicze obsługujące więcej niż jeden budynek trzeba zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Skoro ogrodzenie obsługujące tylko jeden budynek stanowi część składową tego budynku, to w związku z budową ogrodzenia nastąpiło ulepszenie tego środka trwałego (budynku). W konsekwencji o wartość tego ogrodzenia należy zwiększyć wartość dotychczasowego środka trwałego, a następnie od tej podwyższonej wartości dokonywać odpisów amortyzacyjnych.
2.      Po spełnieniu warunków wydatki na zieleń wokół firmy można zaliczyć do kosztów

W pierwszej kolejności musimy ustalić, czy poniesione koszty na zieleń wokół firmy trzeba zaliczyć do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego. Wydatków na inwestycję nie uznaje się bowiem bezpośrednio za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).

Jeśli wydatki na zieleń wokół firmy nie były częścią całej usługi budowlanej związanej z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu, to wydatki te rozpoznajemy odrębnie od wydatków na ogrodzenie.

Organy podatkowe co raz częściej przychylają się do stanowiska, że jeśli wydatki na zagospodarowanie terenu wokół firmy nie mają cech okazałości i wytworności, to można bez przeszkód zaliczyć je do kosztów pośrednich.

3.      Ustalamy moment rozliczenia wydatków na zieleń

Stanowisko w kwestii rozliczenia wydatków na zagospodarowanie terenów zielonych nie jest oczywiste. Pojawiają się dwa odmienne poglądy – jeden uznający, że taki wydatek można zaliczyć do kosztów jednorazowo w momencie jego poniesienia a drugi – uznający taki wydatek za ulepszenie środka trwałego, który należy rozliczać w postaci odpisów amortyzacyjnych.

W tym zakresie większość organów podatkowych zajmuje korzystne stanowisko dla podatników uznając, że wydatki na teren zielony wokół firmy można zaliczyć do kosztów bieżących działalności.

Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji, nr IPTPB3/423-193/14-6/GG stwierdził, że poniesione przez spółkę wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych – w tym na założenie trawników, nasadzenia roślin i krzewów, jako niezwiązane z budową środka trwałego (budynku administracyjnego) nie mogą zostać uwzględnione w wartości początkowej tego środka trwałego.

Skoro wydatki poniesione przez spółkę na zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku mają na celu zapewnienie terenowi estetycznego wyglądu, to jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami stanowić będą koszty uzyskania przychodów – stwierdziła izba skarbowa.

Praktyczne rady

Wydatki na zielone zagospodarowanie terenu wokół firmy można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia. Jest to możliwe, o ile przedsiębiorstwo może udowodnić, że wydatki te nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych i nie cechuje je wystawność i okazałość (tzn. nie są wydatkami na reprezentację).

4.      Sięgamy do PKWiU, aby prawidłowo ustalić stawkę VAT

Sadzenie drzew i krzewów, sianie trawy oraz jej pielęgnację – należy zakwalifikować do PKWiU 81.30.10.0 (usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni). Takie usługi zostały wymienione w załączniku nr 3 w poz. 176 do ustawy o VAT i opodatkowane obniżoną stawką w wysokości 8%.

O tym warto pamiętać:

  • Jeśli wydatki na zagospodarowanie terenu wokół firmy nie mają cech okazałości i wytworności, to można zaliczyć je do kosztów pośrednich. Jest to możliwe pod warunkiem, że podatnik właściwie udokumentuje poniesione wydatki.
  • Wydatki na zielone zagospodarowanie terenu wokół firmy można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia.
  • Zagospodarowanie terenów zielonych podlega 8% stawce VAT.

 

Iwona Czauderna

Autor: Iwona Czauderna

doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, autorka wielu publikacji na tematy podatkowe
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel