split payment

Czy na wszystkich fakturach należy umieszczać „mechanizm podzielonej płatności”

Pytanie:  Spółka komandytowa (wspólnikami spółki są osoba prawna i osoby fizyczne, spółka jest czynnym płatnikiem VAT) zajmuje się: sprzedażą towarów, przeglądami okresowymi, serwisem, naprawą pogwarancyjną, naprawą gwarancyjną, montażem zasilaczy bezprzerwowego zasilania, inna nazwa UPS. Częściami do UPS są akumulatory elektryczne, baterie. Pytanie dotyczy stosowania MPP od 1 listopada 2019 r. i stosowania załącznika 15 ustawy o VAT oraz umieszczania na fakturach napisu MPP. W załączniku 15 nie ma towarów typu zasilacze bezprzerwowego zasilania UPS, więc uważamy, że w tym zakresie załącznik 15 nie dotyczy nas. Są natomiast w załączniku 15 akumulatory elektryczne i części, które są częścią składową UPS. Jeżeli spółka sprzedaje akumulatory elektryczne lub baterie to stosujemy powyżej 15.000 zł napis na fakturze MPP, bo jest to w załączniku 15 poz. 67 PKWiU 27.20.2. Natomiast w sytuacji kiedy sprzedajemy „przegląd okresowy z wymianą akumulatorów i baterii", czyli zgodnie z umową sprzedajemy usługę dostarczając nowe akumulatory (jako materiały wymienne) do UPS, to czy tego rodzaju „usługa" powyżej 15.000 zł, powinna być potraktowana jako wynikająca z załącznika 15 i czy należy na fakturze napisać MPP? Klienci nam sugerują, żeby na wszelki wypadek na wszystkich fakturach umieszczać napis MPP, ale jak zaczniemy tak robić, to wszystkie nasze faktury będą opatrzone takim napisem, bo wszystko może być podobnie brzmiące. Jest w załącznik 15 usługa PKWiU 43.21.10.2 - Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych i zastanawiamy się, czy w zakresie usługi z załącznika 15 należy rozpatrywać sprzedaż usługi, sprzedaż towaru z usługą, czy sprzedaż usługi z towarem? Tak naprawdę wartość towaru w wykonanym przeglądzie stanowi 80% faktury. Sprzedajemy towar albo świadczymy usługę, a my w tym konkretnym przypadku mamy „przegląd okresowy z wymianą akumulatorów i baterii". W zakresie PKWiU 43.21.10.2 są "- roboty elektryczne związane z instalowaniem urządzeń, - roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej oraz instalowaniem osprzętu elektrycznego dla systemów awaryjnego zasilania w energię elektryczną. Te systemy awaryjnego zasilania to właśnie UPS. Czy nasze analizy idą w dobrym kierunku?

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel