Wynagrodzenie finansowane z dotacji. Co z podstawą wymiaru składek

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 20 marca 2017
0aff7ad9ca6e66275032aef05ff42eb9fa0a0907-medium

Rozliczasz emeryta prowadzącego przedszkole lub szkołę? Sprawdź, czy otrzymywane przez niego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora finansowane z dotacji należy wliczyć do podstawy wymiaru składek. Poznaj najnowsze wyjaśnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jaka podstawa wymiaru składek dla osoby prowadzącej przedszkole?

Emerytka prowadzi niepubliczne przedszkole, którego jest właścicielką i jednocześnie dyrektorem. Z tytułu prowadzonej działalności obowiązkowo opłaca tylko składkę zdrowotną.

Osoba ta otrzymuje dotację od jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisami dotacje mogą być wykorzystywane m.in. na pokrycie wydatków bieżących przedszkola, a do nich zalicza się wynagrodzenia pracowników w tym dyrektora.

Z tej właśnie też dotacji przedsiębiorczyni otrzymuje swoje wynagrodzenie.

Jej zdaniem fakt ten nie rodzi obowiązku do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto jak wyjaśniła wnioskodawczyni wynagrodzenie to jest pobierane przez nią w ramach prowadzonej działalności.

ZUS potwierdza

Zakład w wydanej interpretacji uznał stanowisko przedsiębiorczyni za właściwe.

Podsumowując wskazał, że wnioskodawczyni na gruncie ustawy systemowej jest uważana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, która jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi. W konsekwencji taka osoba powinna opłacać składki na ZUS. Jednak w związku z tym, że ma posiada odpowiedni wiek emerytalny i pobiera emeryturę zachodzi zbieg do ubezpieczeń. W tej sytuacji ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia przez nią firmy (przedszkola) są dla takiej osoby dobrowolne.

Zapamiętaj!

Pobieranie przez przedsiębiorcę, który w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzi niepubliczne przedszkole – wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji dyrektora, finansowane wyłącznie z dotacji nie stanowi podstawy wymiaru składek na ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego.

Interpretacja ZUS z 14 lutego 2017 r. , oddział w Lublinie (WPI/200000/43/173/2017)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Słowa kluczowe:
dotacjaWymiar składek
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel