Uwaga! Składki na emerytury pomostowe opłaca się niezależnie od wymiaru etatu

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Dodano: 9 listopada 2016

Zdaniem SN składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się także za pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, który wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zatrudnionego. Poznaj szczegóły uchwały.

Zdaniem SN składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się także za pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, który wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zatrudnionego. Poznaj szczegóły uchwały.

Wprowadzenie zamiast wcześniejszych emerytur, emerytur pomostowych dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach spowodowało powstanie nowego funduszu ubezpieczeniowego w ramach ZUS – Funduszu Emerytur Pomostowych.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 965 ze zm.) składki na FEP opłaca się za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,
  • wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

Obowiązek opłacania składek na FEP za zatrudnionego w szczególnych warunkach pracownika powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac.

Rozbieżności w wykładni

Powstał jednak problem prawny, za jakich pracowników należy opłacać składki na FEP.

Art. 3 ust. 3 i 4 ustawy o emeryturach pomostowych uznaje za pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze tylko tych pracowników, którzy prace szczególne wykonują w pełnym wymiarze czasu pracy.

To sugerowałoby, że tylko za tych pracowników opłacać należy składki na FEP. Tym bardziej, że na emeryturę pomostową mogą liczyć tylko ci pracownicy, którzy pracują w warunkach szczególnych na pełen etat.

Natomiast art. 35 ustawy regulujący kwestię składek nie odwoływał się do wyżej wymienionego przepisu art. 3 ust. 3-4 ustawy. To z kolei sugerowałoby obowiązek opłacania składek na FEP za każdego zatrudnionego w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, nawet na niepełny etat – a więc i za tą osobę, która nie ma formalnie szans na emeryturę pomostową.

Pytanie prawne

Ponieważ nie tylko w opiniach ekspertów, ale nawet w orzecznictwie zaczęły pojawiać się rozbieżności, za kogo mają być opłacane składki na FEP, I Prezes SN zdecydował się na skierowanie do Izby Pracy SN pytania prawnego: czy zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach pomostowych składki na FEP opłaca się za pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Rozstrzygnięcie SN

Sąd Najwyższy uznał, że składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się także za pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przeczytaj także:

Uzasadniając orzeczenie SN wskazał, że FEP jest odrębnym funduszem emerytalnym.

Prawo do świadczenia emerytalnego z tego funduszu nie ma ścisłego związku ze składką odprowadzaną do niego.

Ponadto wykładnia literalna ustawy wskazuje jednak na to, że za wszystkich pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach bądź szczególnym charakterze, należy odprowadzać stosowne składki na FEP – także wówczas, gdy „oskładkowani” pracownicy nie będą mogli uzyskać prawa do emerytury pomostowej, ze względu na pracę w niepełnym wymiarze godzin.

Uchwała Sadu Najwyższego z 28 września 2016 r. wydana w składzie 7 sędziów (III UZP 10/16).

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Michał Culepa - prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel