Wyjaśnienie ZUS w sprawie opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 27 października 2016

Firma, którą rozliczasz zatrudnia pracowników w szczególnych w warunkach lub o szczególnym charakterze? Sprawdź, czy powinien opłacać za nich składki na FEP, w sytuacji kiedy pracują na ½ etatu i pobierają emeryturę. Poznaj najnowszą interpretację z ZUS w tej sprawie.

Obowiązek opłacania składek na FEP

Przedsiębiorca zatrudniający dwóch pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku maszynisty pojazdu trakcyjnego powziął wątpliwość czy powinien opłacać za nich składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. We wniosku wskazał, że osoby te pobierają emeryturę. Jednak spełniają warunki określone w art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych. Praca, którą wykonują należy zaliczyć do prac w szczególnych w warunkach lub o szczególnym charakterze.

Stąd zdaniem przedsiębiorcy składka na FEP za te osoby jest należna. Z tymże, wnioskodawca zastanawiał się, czy zatrudnienie emeryta w niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku maszynisty jest podstawą do naliczenia składki na FEP.

Co na to ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko ZUS za prawidłowe.

ZUS przypomniał, że składki na FEP opłaca się za pracownika, który urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r. oraz wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Obowiązek ten powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ww. ustawy do dnia zaprzestania wykonywania tej pracy.

Płatnik składek zobowiązany jest opłacać składkę na FEP za wszystkich pracowników spełniających powyższe warunki, w tym także za tych, którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zapamiętaj!

Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych powinna być opłacana od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, bez względu na wymiar czasu pracy i ustalone prawo do emerytury.

Interpretacja ZUS z 25 lipca 2016 r. oddział w Gdańsku (DI/100000/43/650/2016)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel