Składki od wynagrodzenia prokurenta. Czy trzeba opłacać

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 30 października 2018
składki od wynagrodzenia prokurenta

Czy wynagrodzenie prokurenta, który nie świadczy prokury na podstawie zawartej z przedsiębiorcą umowy o pracę, ale na podstawie powołania przez zarząd spółki z o.o. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym? Dowiedz się, jakie jest stanowisko ZUS.

Przedsiębiorca zwrócił się z zapytaniem w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika, którego powołano także na prokurenta.

We wniosku opisał, że pracownik został zatrudniony na stanowisku dyrektora operacyjnego i że podlegają mu bezpośrednio 3 zakłady wyodrębnione w spółce z o.o.

Spółka jest reprezentowana jednoosobowo przez prezesa zarządu, który jest również bezpośrednim przełożonym dyrektora operacyjnego.

Dyrektor operacyjny jest uprawniony m.in. do nawiązywania stosunków pracy z pracownikami, podpisywania list płac oraz świadectw pracy, podpisywania różnego rodzaju dokumentów związanych z zatrudnieniem, wyrażania zgody na wyjazdy służbowe oraz zatwierdzania dokumentów finansowych.

Zakres czynności nie uprawnia jednak tego pracownika do reprezentacji zarządu spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa wobec tego zarząd spółki z o.o. postanowił powołać tego pracownika na samoistnego prokurenta. Prokurent otrzymał wynagrodzenie za sprawowanie prokury w formie dodatku funkcyjnego za pełnienie funkcji prokurenta w spółce.

Jakie są wątpliwości spółki?

Spółka zastanawia się czy wynagrodzenie prokurenta, który nie świadczy prokury na podstawie zawartej z przedsiębiorcą umowy o pracę, ale na podstawie powołania przez zarząd spółki z o.o. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Jakie jest jego stanowisko?

Zdaniem przedsiębiorcy nie ma obowiązku opłacania za tego pracownika składek na ubezpieczenia społeczne z uzyskanego wynagrodzenia za pełnienie prokury.

Co na to ZUS?

Zdaniem ZUS stanowisko spółki jest prawidłowe. Wobec tego przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek na ZUS od wynagrodzenia prokurenta będącego powołanym do pełnienia tej funkcji na podstawie powołania i zatrudnionego jednocześnie na umowę o pracę.

Co to oznacza dla Ciebie?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wymienia w art. 6 tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych – emerytalnego i rentowego. Jest to katalog zamknięty. Wśród tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ustawa ta nie wymienia prokury.

Prokurent, który pełni swoją funkcję bezumownie, ale na podstawie powołania prokury przez zarząd spółki nie będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi ani ubezpieczeniem zdrowotnym z tego tytułu. Zatem obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia nie powstanie.

Interpretacja ZUS z 10 października 2018 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/1005/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel