Rekompensata za rozwiązanie umowy o pracę. Sprawdź, czy jest wolna od składek

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 9 listopada 2016

Twoja firma zaproponowała pracownikowi rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron? W zamian za zgodę pracownika zamierzacie mu wypłacić jednorazową rekompensatę. Przeczytaj tekst i dowiedz się, czy świadczenie to należy oskładkować, w sytuacji kiedy rozwiązanie umowy nie następuje z przyczyn ekonomicznych. Poznaj stanowisko ZUS.

Zdaniem pracodawcy rekompensata jest wolna od składek ale nie od FP i FGŚP

Przedsiębiorca, który postanowił zakończyć współpracę z pracownikiem na mocy porozumienia stron wystąpił z wnioskiem do ZUS o wydanie interpretacji.

We wniosku wyjaśnił, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę nie będzie spowodowane względami ekonomicznymi, likwidacją stanowiska pracy ani też przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy.

Jeżeli pracownik wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy o pracę w takim trybie, pracodawca wypłaci mu rekompensatę. Świadczenie to będzie miało charakter jednorazowy i zostanie wypłacone w związku z ustaniem zatrudnienia. Jego wysokość będzie skutkiem negocjacji między stronami.

Przedsiębiorca poinformował, że rekompensata będzie stanowiła przychód z tytułu stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

Problem w tym, czy wobec tego, że stanowi przychód podlegający PIT powinno się od niej odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP.

Jego zdaniem rekompensata jest wolna od składek na ZUS. Ale należy od niej naliczyć i odprowadzić składki na FP i FGŚP.

ZUS twierdzi inaczej

Stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę Zakład uznał za błędne.

Jego zdaniem – wypłacona przez przedsiębiorcę rekompensata pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP.

Wyjaśniając przypomniał, że aby rekompensata była zwolniona ze składek ubezpieczeniowych musi istnieć nierozerwalna więź pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a powstaniem roszczenia o wypłatę pracownikowi określonego świadczenia.

W konsekwencji, wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlegają zarówno:

  • świadczenia przysługujące na podstawie przepisów prawa pracy,
  • jak i inne wypłacone pracownikowi z tytułu rozwiązania stosunku pracy odprawy, odszkodowania, rekompensaty ustalone drogą dobrowolnych porozumień pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi wynikające z układów zbiorowych pracy, a także ustalone na podstawie umowy z konkretnym pracownikiem.

Wobec powyższego rekompensata wypłacana przez przedsiębiorcę nie stanowi podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych. I tutaj wnioskodawca dobrze wyraził swoje stanowisko.

Odnosząc się z kolei do obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP ZUS przypomniał, że opłaca się je od wypłat, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Stąd skoro rekompensata nie stanowi podstawy wymiaru składek na ZUS nie może być również uwzględniana w podstawie składek na FP i FGŚP.

 I tutaj stanowisko pracodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Przeczytaj także:

Zapamiętaj!

Jeżeli wypłacasz pracownikowi rekompensatę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy nie uwzględniaj jej w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP.

Interpretacja ZUS z 14 października 2016 r. - oddział w Lublinie, WPI/200000/43/1037/2016

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel