Kiedy przysługuje prawo do ulgowych składek

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 7 maja 2018
3eb0c1a7bd3d9fe70ce70e8f7692399787512bf2-medium

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podjął współpracę z firmą, która przejęła jego byłego pracodawcę. Podatnik uważa, że spełnia warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ulgowej wysokości, gdyż jest to jego pierwsza działalność i pracuje na rzecz innej firmy. Czy ma racę? Sprawdź!

Jaki miał problem przedsiębiorca?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która dla niej jest pierwszą w życiu powzięła wątpliwość czy może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w ulgowej wysokości.

Przedsiębiorca we wniosku złożonym w ZUS poinformował, że świadczy obecnie usługi dla spółki, która przejęła jego wcześniejszego pracodawcę w ramach połączenia kapitałowego.

Podatnik wykonując usługi na rzecz tej firmy realizuje podobny zakres obowiązków jak w trakcie zatrudnienia na umowę o pracę u swojego poprzedniego pracodawcy.

Wobec tego, przedsiębiorca chciałby zyskać pewność, czy w związku z przejęciem jego byłego pracodawcy przez firmę na rzecz której świadczy usługi ma prawo do skorzystania z preferencyjnych składek przez pierwsze 24 miesiące.

Jakie jest jego stanowisko?

Przedsiębiorca uważa, że spółka dla której świadczy usługi jest innym podmiotem gospodarczym niż spółka w której był zatrudniony na postawie umowy o prace.

Stąd przysługuje mu prawo do opłacania „małego” ZUS-u, gdyż nigdy nie łączyła go umowa o pracę z tą spółką.

Co na to ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie poparł stanowiska przedsiębiorcy.

W wydanej decyzji poinformował, że spółka przejmująca staje się, co do zasady kontynuatorem praw i obowiązków przysługujących spółce przejętej, gdyż następuje sukcesja uniwersalna praw i obowiązków spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

Zatem jasno wynika, że przedsiębiorca świadcząc usługi na rzecz spółki, która przejęła firmę, w której był zatrudniony, świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Dlatego w takiej sytuacji nie ma prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach.

Przedsiębiorca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia jej prowadzenia podjął współpracę z byłym pracodawcą w ramach, której wykonuje czynności na jego rzecz, takie jakie wykonywał w ramach stosunku pracy.

Co to oznacza?

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia ma osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą, która:

  • nie prowadzi i nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem jej rozpoczęcia oraz
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Interpretacja ZUS z 28 marca 2018 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/137/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel