Kiedy posiłki przekazane pracownikom wliczasz do podstawy wymiaru składek

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 17 sierpnia 2017
d3d703def6d2af46cdbc01edc24ae0d6d557bea6-medium

Twoja firma zdecydowała się przekazać pracownikom karty przedpłacone albo bony żywieniowe? Sprawdź, kiedy masz obowiązek wliczyć je do podstawy wymiaru składek, a kiedy podlegają one wyłączeniu.

Czego dotyczył wniosek?

Pracodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji w sprawie możliwości wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kosztu oferowanych pracownikom przez pracodawcę posiłków w formie kart przedpłaconych oraz bonów do wysokości 190 zł miesięcznie.

Przedsiębiorca poinformował, że planuje wprowadzić finansowanie posiłków pracownikom. W ramach systemu motywacyjnego przekaże pracownikom karty przedpłacone oraz bony, które będą uprawniały do zakupu posiłków w punktach gastronomicznych do wysokości nieprzekraczającej 190 zł miesięcznie. Szczegóły zostaną określone w regulaminie wynagradzania. W zakresie kart przedpłaconych firma rozważa skorzystanie z oferty firmy tj. kart lunch pass, która jest formą dofinansowania u zapewnia pracownikom swobodę miejsca, pory oraz posiłku.

Z kolei w zakresie bonów, posiłki będzie można nabywać tylko i wyłącznie w obiekcie gastronomicznym wskazanym przez pracodawcę.

Wartość posiłków w postaci karty przedpłaconej będzie przychodem podatkowym zgodnie z przepisami ustawy o PIT.

Jakie było stanowisko przedsiębiorcy?

Zdaniem podatnika wartość posiłków dla pracowników w formie karty przedpłaconej oraz bonów do wysokości 190 zł miesięcznie, finansowanych przez pracodawcę nie podlega oskładkowaniu.

Co postanowił ZUS?

Zdaniem Zakładu stanowisko przedsiębiorcy jest prawidłowe. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie uwzględnia się wartości posiłków udostępnianych pracownikom poprzez przekazanie kart przedpłaconych oraz bonów nie przekraczających 190 zł.

Wydając swoją decyzję ZUS powołał się na 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z przepisu tego wynika, że z podstawy wymiaru składek jest wyłączona wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł.

Podkreślenia wymaga to, że w powyższym przepisie jest mowa tylko o posiłkach.  Jednak wartość bonów żywieniowych albo kart może korzystać z takie wyłączenia ze składek wtedy, gdy są one realizowane w placówkach gastronomiczno-restauracyjnych, barach, punktach gastronomicznych i stołówkach.

Nie można wyłączyć z podstawy wymiaru składek bonów żywieniowych lub kart, które są realizowane w sieciach czy punktach handlowych i uprawniają do zakupu produktów spożywczych w ogólności. Posiłki musza być gotowe do spożycia.

Co to dla Ciebie oznacza?

Jeżeli Twoja firma wydaje pracownikom bony żywieniowe czy karty, które są przeznaczone tylko na zakup gotowych posiłków w przeznaczonych do tego punktach gastronomicznych nie uwzględniasz tego przychodu w podstawie wymiaru składek. Dotyczy to zarówno składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ważne jest, aby maksymalna miesięczna wartość wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowiła kwota 190 zł.

Interpretacja ZUS z 6 lipca 2017 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/724/2017)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel