Dwie działalności. Czy zawsze musi być podwójna składka zdrowotna

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 24 maja 2018
ef5de36c0da0008e3da41d359b92bc1ff1eec818-medium

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Szkół i Placówek Publicznych rozpoczął prowadzenie drugiej działalności na podstawie wpisu do CEiDG. Czy musi opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w podwójnej wysokości? Sprawdź, co na to ZUS.

Jaki był problem?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą została w marcu 2016 r. wpisana do Centralnej Ewidencji Szkół i Placówek Publicznych jako druga osoba prowadząca tę działalność. Wcześniej tylko jedna osoba była prowadzącą tę placówkę.

Od momentu wpisania do ewidencji osoba zaczęła odprowadzać wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Następnie 1 lutego 2018 r. osoba ta założyła działalność podlegającą wpisowi CEiDG z PKD 85.59.B – pozostałe formy edukacji nigdzie indziej niesklasyfikowane.

Wobec tego osoba ta ma problem czy powinna opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w podwójnej wysokości.

Co sądził na ten temat przedsiębiorca …

Przedsiębiorca uważa, że w związku z jednym wpisem do ewidencji działalności powinna nadal opłacać jedną składkę zdrowotną.

… a co postanowił ZUS?

Zakład poparł zdanie przedsiębiorcy uznając je za prawidłowe w sprawie ustalenia obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne wyłącznie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEiDG.

ZUS przypomniał, że osoby fizyczne tak jak wnioskodawca prowadzące działalność w formie szkoły, placówki lub zespołu szkół lub placówki niepublicznej nie podlegają wpisowi do CEiDG. Obowiązek taki powstaje tylko w przypadku, kiedy działalność oświatowa nie obejmuje prowadzenia szkoły, placówki, zespołu lub innej formy wychowania przedszkolnego, wówczas może być podejmowana na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Zasadą jest, że jeżeli ubezpieczony prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdego rodzaju działalności.

Wśród rodzajów działalności nie została jednak wymieniona działalność prowadzona na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe w formie publicznej lub niepublicznej szkoły, placówki lub ich zespołu.

Co to dla Ciebie oznacza?

Pamiętaj, że dla powstania obowiązku opłacania składki zdrowotnej ma znaczenie forma prowadzonej działalności. Dlatego też, w sytuacji gdy osoba fizyczna prowadzi jednocześnie:

  • działalność w formie wychowania przedszkolnego i
  • pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG,

wówczas istnieje obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne tylko z drugiego tytułu. Brak jest natomiast obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie z pierwszego tytułu czyli działalności prowadzonej na podstawie przepisów Prawa oświatowego.

Interpretacja ZUS z 13 kwietnia 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/305/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel