Czy ustawa o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do pracowników zdalnie wykonujących pracę

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 30 kwietnia 2018
f9a9a265a965f6d0982251e8feda417f059e72c0-medium

Pracodawca zatrudnia obywateli zagranicznych, którzy na kilka dni przyjeżdżają do Polski. Sprawdź, czy masz obowiązek płacić za nich składki, skoro pracę wykonują głównie w sposób zdalny.

Czego dotyczył problem?

Pracodawca zatrudnia na pełen etat dwóch pracowników. Jeden posiada obywatelstwo izraelskie, a drugi niemieckie. Obydwaj pracują zdalnie z Izraela.

Przylatują do jego siedziby tylko na 5-10 dni

Przedsiębiorca zgłosił te osoby do ZUS. W umowach o pracę widnieje informacja, że miejscem wykonywania pracy jest siedziba spółki (różne miejsca na terytorium Polski) lub miejsce zamieszkania pracownika.

Jakie jest stanowisko przedsiębiorcy?

Jego zdaniem nie powinien płacić składek na ZUS od wypłacanego im wynagrodzenia.

We wniosku powołał się na art. 14 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Izraelem (Dz.U. z 1992 r. nr 28, poz. 124).

Co na to ZUS?

Przed wydaniem interpretacji ZUS poprosił przedsiębiorcę o informację, jakiemu ubezpieczeniu społecznemu podlegają mieszkańcy Izraela.

Przedsiębiorca w odpowiedzi poinformował, że pracownicy podlegają w zakresie zabezpieczenia społecznego ustawodawstwu izraelskiemu.

Wobec otrzymanych informacji Zakład wydając interpretację nie podzielił stanowiska przedsiębiorcy. W związku z tym, że pracownicy świadczą także pracę na terytorium Polski, stanowisko wnioskodawcy, iż z tytułu wypłacanych wynagrodzeń na rzecz ww. pracowników nie istnieje w Polsce obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne uznać należy za nieprawidłowe.

ZUS podkreślił, że we wszystkich przypadkach, kiedy polski podmiot zatrudnia pracowników (bez względu na posiadane obywatelstwo) i w umowie określono miejsce wykonywania pracy na terenie Polski, istnieje w odniesieniu do tych pracowników w Polsce obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Tylko ratyfikowana umowa międzynarodowa, jako prawo nadrzędne może wykluczyć zastosowanie polskich przepisów w tym zakresie. Jednak na obecny stan brak jest takiej umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Izraelem w powyższym przedmiocie.

Co to dla Ciebie oznacza?

Zapamiętaj, że obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu zawartej umowy o pracę powstanie w przypadku osób, które na terytorium RP są pracownikami (bez względu na obywatelstwo, którym legitymując się takie osoby lub jego brakiem).

Dlatego też istotnym dla objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych jest więc:

  1. Fakt zawarcia z polskim podmiotem np. umowy o pracę, czyli umowy rodzącej zgodnie z przepisami obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz
  2. Wykonywanie pracy w ramach tej umowy na obszarze Polski.

Interpretacja z 23 marca 2018 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/123/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel