Czy od ekwiwalentu za urlop dla pracownicy, która ukończyła 58 lat trzeba naliczyć składki na FP i FGŚP

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 12 lipca 2018
Pytanie:  Pracownica w wieku 58 lat rozwiązała z pracodawcą umowę o pracę. W związku z tym został naliczony do wypłaty ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. System kadrowo-płacowy z kwoty naliczonego ekwiwalentu naliczył składki na poczet FP I FGŚP. Czy takie wyliczenie jest prawidłowe, za pracownicę nie odprowadzaliśmy składki na FP i FGŚP z uwagi na skończone 55 lat.
Odpowiedź: 

Składki na FP i FGŚP nie powinny być naliczone.

Obowiązkowo składki na FP opłacają pracodawcy za pracowników, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Z kolei składki na FGŚP są należne za pracowników jeżeli są zatrudniani przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP, w związku z tą działalnością.

Jednak składek na FP, a także FGŚP, nie opłaca się̨ za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Zatem, jedynie wiek jest tu kryterium warunkującym korzystanie ze zwolnienia z tych składek. Jeżeli pracownica jest w wieku 58 lat, to pracodawca nie opłaca za nią składek na FP i FGŚP, bez względu na rodzaj przychodu (wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop itp.).

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel