Co ze składkami ZUS, gdy wartość wynajmu miejsc noclegowych dla pracowników nie stanowi ich przychodu

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 18 lipca 2018
946d9b393d92293899723ebfeeff15f0e38d423f-medium

Pracodawca, który podnajmuje swoim pracownikom mieszkania zastanawia się czy wartość takiego lokalu będzie stanowiła podstawę wymiaru składek ZUS dla pracowników. Chodzi o sytuację, kiedy wartość wynajmu miejsc noclegowych nie stanowi przychodu z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, gdyż pracownicy sami ponoszą koszt noclegu. Co na to ZUS?

Firma prowadzi oprócz działalności statutowej, również działalność gospodarczą w zakresie agencji zatrudnienia. Drugą jej działalnością jest wynajem mieszkań. Jako agencja zatrudnienia w większości zatrudnia pracowników będących cudzoziemcami.

Pracownicy Ci wykonują pracę w różnych miejscach w Polsce. W związku z tym, że pochodzą z zagranicy firma zajmuje się także zorganizowaniem dla nich noclegu. Wnioskodawca dysponuje lokalami mieszkalnymi. Pracownikom tym podnajmuje miejsca noclegowe za opłatą pokrywającą w 100% koszty wynajmu. Opłata za wynajem jest potrącana z pensji pracowników, a opłaty otrzymane od pracowników stanowią przychód dla firmy.

Jaki był problem?

Firma zastanawia się czy wartość podnajmowanego mieszkania będzie stanowiła podstawę opodatkowania składkami ZUS dla pracowników z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Jakie jest jej zdanie?

Firma uważa, że nie ma obowiązku uwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników wartości podnajmowanego lokalu mieszkalnego.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko firmy za prawidłowe.

ZUS przypomniał, że dla rozstrzygnięcia czy dana korzyść stanowi czy stanowić będzie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w konsekwencji czy powstaje obowiązek opłacania składek m.in. na te ubezpieczenia, decydujące znaczenie ma, czy dla celów podatkowych zostanie ona zakwalifikowana jako przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Skoro, jak poinformował wnioskodawca – wartość wynajmu miejsc noclegowych nie stanowi przychodu z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, gdyż pracownicy sami ponoszą koszt noclegu, to nie możne ona podlegać oskładkowaniu.

Zapamiętaj!

Nie jest prawnie możliwe uwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należności, które nie stały się przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT.

Interpretacja ZUS z 11 czerwca 2018 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/588/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel