Zmiana zasad ustalania premii. Czy trzeba korygować na nowo wszystkie podstawy

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 3 kwietnia 2018
Pytanie:  W firmie zmieniła się zasada dotycząca premii uznaniowej. Od 1 lutego 2018 r. nie wchodzi do podstawy urlopu. Czy musimy przeliczyć na nowo wszystkie podstawy chorobowego, chorób występujących od 1 lutego, ponieważ do podstawy wchodzi wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych do którego wchodziła ta premia?
Odpowiedź: 

Nie, w mojej ocenie nie ma potrzeby korygowania podstaw wymiaru świadczeń chorobowych w związku ze zmianą zasad ustalania premii.

Podstawę wymiaru wynagrodzeń oraz zasiłków chorobowych ustala się z wynagrodzeń wypłaconych za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. Wynagrodzeniami są tu przychody stanowiące podstawy wymiaru składek społecznych, w tym chorobowych, po odliczeniu części składkowej finansowanej przez pracownika (łącznie 13,71%).

Jednak do podstawy zasiłkowej nie wchodzą składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

Zatem, na wysokość podstawy zasiłkowej mają wpływ te składniki, które są pomniejszane lub nie, za okresy pobierania świadczeń chorobowych. Natomiast o tym, które składniki wchodzą lub nie, do podstawy wynagrodzenia urlopowego regulują odrębne przepisy.

Wypłacone wynagrodzenie urlopowe jest przyjmowane do podstawy chorobowego z tego względu, że na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę, traktuje się̨ dni urlopu wypoczynkowego.

Jeśli więc pracownik w danym miesiącu przebywał na urlopie wypoczynkowym i ten miesiąc wchodzi do okresu, z którego jest ustalana podstawa świadczenia chorobowego, to taki miesiąc traktuje się jak w pełni przepracowany, a wynagrodzenie za urlop ujmuje w podstawie chorobowego.

Jeżeli premia uznaniowa jest nadal wypłacana, przy czym przy podejmowaniu decyzji o jej przyznaniu brane są pod uwagę absencje chorobowe (premie nie są wypłacane za okresy chorobowe), to premie wchodzą do podstawy zasiłkowej. Natomiast nie ma znaczenia, czy taka premia jest uwzględniana czy nie, w wynagrodzeniu urlopowym.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel