Firmy nie będą mogły już wypłacać niższego wynagrodzenia nowym pracownikom

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 12 sierpnia 2016

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw przewiduje zmiany w tym zakresie. Sprawdź, jakie.

Jak jest teraz?

Obecnie wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Stąd też zatrudnionym pracownikom po raz pierwszy w roku 2016, pracodawca może przyznać wynagrodzenie w wysokości 1.480 zł.

Jednak nie może to być mniej niż 1.480 zł (80% z 1.850 zł).

Jak będzie?

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw przewiduje zmiany w tym zakresie.

Mianowicie uchyla przepis umożliwiający wypłatę pracownikowi, w okresie pierwszego roku jego pracy, wynagrodzenia w wysokości 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Oznacza to, że jeżeli firma zatrudnia pracownika, dla którego ta praca jest pierwszą w życiu pracą będzie musiała mu przyznać minimalne wynagrodzenie za pracę.

Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2017 r. wynosiła 2.000 zł. Zobaczymy jak to będzie w praktyce i na bieżąco poinformujemy na Portalu FK.

Przeczytaj także:

Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany w obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika

Nowela ta rozszerza także katalog składników wynagrodzenia niepodlegających uwzględnieniu przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, o dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Źródło: www.prezydent.pl

  • ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel