Sektor Publiczny

Pamiętaj, żeby przygotować zmiany w planie kont na 2017 rok

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 14 marca 2017
Ręka młodej osoby trzyma długopis i dokumenty

Nowe rozporządzenie, które obowiązuje od 4 stycznia 2017 r., przynosi zmiany w zakresie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych już za 2016 rok oraz wymaga zmian w planie kont. Dowiedz się więcej o nowych obowiązkach.

Z dniem 4 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 24).

Dokumenty elektroniczne z podpisem

Zgodnie ze zmienionym § 26 ust. 6 zarządy jednostek samorządu terytorialnego mogą przekazywać skonsolidowane bilanse wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego tylko wtedy, gdy jest on opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Poprzednio regulacje odwoływały się do bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zmiana ta jest wynikiem konieczności dostosowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (IJE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym tzw. eIDAS.

Zmiana ta ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych już za rok 2016.
Nowy opis konta od 1 marca 2017 r.

Kolejna zamiana została wprowadzona w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części II Opis kont w ust. 1 Konta bilansowe.

Opis konta 300 – „Rozliczenie zakupu” zawarty w pkt 45 otrzymał nowe brzmienie wynikające z doprecyzowania jego zapisów w odniesieniu do nazw organów podatkowych do przepisów ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej dalej: KAS) oraz ustawy z 16 listopada 2016 r. − Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy dotyczące KAS wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 i w związku z tym nowy opis konta 300 też będzie miał zastosowanie od 1 marca 2017 r.

Zmiana polega na wyłączeniu z opisu zapisów na stronie Ma konta nazwy urząd celny.

Na stronie Ma konta 300 ujmuje się między innymi opłaty manipulacyjne pobierane przy imporcie. Do końca lutego będą to opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd celny przy imporcie.

 

Podstawa prawna: 

rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 24).

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel