Sektor Publiczny

Poznaj skutki podatkowe organizacji wycieczki dla pracowników

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Dodano: 24 października 2018
zwolnienie z podatku

Jedna ze szkół uważała, że w związku z zorganizowaną wycieczką w części sfinansowaną z ZFŚS będzie zobowiązana pobrać od pracowników PIT od nadwyżki kwoty zwolnionej z podatku dochodowego. Co na to organ podatkowy? Sprawdźmy.

Szkoła nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i przekazania do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na PIT z tytułu dofinansowania wycieczki ze środków ZFŚS – takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej nr 0112-KDIL3-1.4011.375.2018.1.GM.

Jaki był problem

Sprawa dotyczyła szkoły, którajest jednostką budżetową samorządu terytorialnego. Placówka jest zobowiązana do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS).

Szkoła zorganizowała wycieczkę o charakterze turystyczno-krajoznawczym dla pracowników, ich rodzin oraz dla emerytów. Udział w wycieczce był dobrowolny.

Zapłata za faktury (noclegi, wyżywienie, transport, bilety wstępu) nastąpiła z ZFŚS szkoły. Po podliczeniu kosztów wycieczki i ustaleniu jednostkowego kosztu przypadającego na osobę – uczestnicy wycieczki wnosili dopłaty do wyjazdu.

Szkoła twierdziła, że wzwiązku z zorganizowaną wycieczką w części sfinansowaną z ZFŚS będzie zobowiązana pobrać od pracowników i przekazać do urzędu skarbowego PIT od nadwyżki kwoty zwolnionej z podatku dochodowego PIT wynoszącej 1.000 zł.

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał to stanowisko za błędne. Aby sprawdzić, czy udział w wycieczkach prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o PIT należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z  8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13). 

Kiedy przychód z nieodpłatnych świadczeń

W wyroku tym Trybunał uznał, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • § po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • § po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • § po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) nie jest spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe).

Skutki podatkowe wydanej interpretacji

  • Dofinansowanie z ZFŚS wycieczki o charakterze turystyczno-krajoznawczym, zorganizowanej przez szkołę na zasadzie powszechnej dostępności, nie powoduje powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
  • Skoro po stronie pracowników nie powstał przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, to nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 tej ustawy.
  • Na jednostce nie będzie ciążyć obowiązek, obliczenia, pobrania i przekazania do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na PIT z tytułu dofinansowania wycieczki ze środków ZFŚS.

Polecamy w Portalu FK: 

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 października 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.375.2018.1.GM

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat związana z wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Redaktor prowadząca Portalu Finansowo-Księgowego oraz "Orzecznictwa Podatkowego".

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel