Umowy leasingu od 1 stycznia 2019 roku

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 6 grudnia 2018
Pytanie:  Czy w świetle przepisów, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., dotyczących limitu odliczeń przy leasingu samochodu osobowego, warto zmienić umowę  leasingu? Firma zaciągnęła leasing na samochody osobowe odpowiednio w roku 2016 i 2017. Są to auta, których wartość leasingu przekracza kwotę 150.000 zł. W chwili obecnej nie ma ograniczeń co do limitów przy odliczaniu kwoty netto z raty leasingu. Czy od 1 stycznia 2019 r. firma ta będzie mogła odliczać w całości wartość netto, czy jednak będzie musiała ograniczyć koszt netto do wysokości limitu?
Odpowiedź: 

Jeśli umowy leasingu, o których mowa w pytaniu, nie zostaną zmienione po 2018 roku, to nie ma do nich zastosowanie ograniczenie w wysokości 150.000 zł.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu dotychczasowym. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy nowelizującej ustawę o PIT, do umów, o których mowa w ust. 1, zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Z treści wskazanych przepisów wynika, że do umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2019 r., czyli m.in. w roku 2016 i 2017 stosuje się przepisy ustawy o PIT w obecnym brzmieniu, które pozwalają na zaliczanie rat leasingowych w pełnej wysokości. Jednak jeśli po upływie tego roku umowy leasingu, o których mowa w pytaniu zostaną zmienione, to trzeba będzie stosować limit 150.000 zł.

Podstawa prawna: 
Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel