Uwaga! Nawet 30 lat kary za fałszowanie faktur

Szymon Markiewicz

Autor: Szymon Markiewicz

Dodano: 7 czerwca 2019
fałszowanie faktur

W dniu 24 maja r. 2019 Senat RP wniósł ważne poprawki do Kodeksu karnego. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 12 czerwca, posłowie będą pracować nad zmianami. Nowelizacja zawiera kluczowe zapisy dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

W wyniku planowanych zmian znacząco zwiększono wymiar kary za fałszowanie faktur i posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Ustawodawca zdecydował się na ograniczenie możliwości orzeczenia kary grzywny, i rozszerzenie zakresu kary pozbawienia wolności. W ekstremalnych przypadkach fałszowania faktur VAT na wielką skalę wymiar kary może sięgać nawet 30 lat pozbawienia wolności.

Projektowane zmiany uzależniają karę od wartości wykazanych na fakturze lub dokumencie. Należy zwrócić uwagę, że przepis mówi literalnie o „wartości wykazanej na fakturze”, a nie o kwocie samego podatku.

Dla wartości większej niż 5 mln zł maksymalna kara wyniesie 20 lat pozbawienia wolności, a dla wartości powyżej 10 mln zł, a maksymalna kara wyniesie aż 25 lat pozbawienia wolności.

W skrajnych przypadkach, gdy fałszerz będzie rażąco i nagminnie łamał obowiązujące przepisy prawa, przedsiębiorca fałszujący faktury może zostać skazany na najdłuższą obecnie karę dozwoloną przez polskie prawo. Po wejściu w życie nowych przepisów, które najprawdopodobniej nastąpi w okresie trzech miesięcy od publikacji w Dzienniku Ustaw, karę grzywny czy karę ograniczenia wolności, będzie można orzekać już tylko na zasadach ogólnych.

Podniesienie przewidzianej w art. 37 k.k. maksymalnej kary pozbawienia wolności do 30 lat znajdzie też odniesienie do wymiaru kary łącznej. W przypadku tzw. przestępstw fakturowych w przypadku popełnienia przez tego samego sprawcę większej liczby przestępstw godzących w prawidłowość obrotu gospodarczego i interesy skarbu państwa, sąd może wymierzyć nie 25 lat, a 30 lat pozbawienia wolności.

Samo uzasadnienie do zmian nie wyjaśnia w sposób precyzyjny powodów radykalnego zaostrzenia kar za poszczególne typy przestępstw. Wątpliwy jest fakt, czy podniesienie wymiaru kary do tego poziomu spełni cel prewencji negatywnej. Można przypuszczać, że mimo wprowadzenia dotkliwych kar w kodeksie karnym, sądy nie będą sięgać po tak radykalne środki.

Sąd wymierzając karę bierze pod uwagę nie tylko kwotę wynikającą z nierzetelnej faktury, ale również stopień zawinienia i społecznej szkodliwości czynu, a także istnienie zamiaru i wszelkie inne okoliczności popełnienia przestępstwa oraz stan majątkowy sprawcy. Warto mieć także na uwadze, że prawo karne powinno się cechować stabilnością, a w ostatnich latach obserwujemy przyspieszenie procesu legislacyjnego do takiego stopnia, że tworzone przez ustawodawcę prawo jest w coraz większym stopniu nieprecyzyjne, chaotyczne, a wprowadzone zmiany mają na celu bardziej wywołanie szumu medialnego niż realną poprawę ustawodawstwa.

Polecamy w Portalu FK:

Źródło: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3473).

Szymon Markiewicz

Autor: Szymon Markiewicz

konsultant w Accreo sp. z o.o.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel