Sprawdź, na czym polegają zmiany w pliku JPK-VAT

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Dodano: 14 listopada 2016
833309736686c39758821f4170c9c1e1ffd7f052-medium

Od 1 stycznia 2017 r. zostanie implementowana nowa struktura o schemacie JPK_VAT(2)_v1-0.xsd, którą za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego na bramkę Ministerstwa Finansów będą zobligowani wysyłać duże, średnie i małe przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Sprawdź więcej.

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało nową strukturę JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Struktura  JPK_VAT (2)_v1-0.xsd stanie się również obowiązkowa dla dużych przedsiębiorców, którzy w okresie lipiec-grudzień 2016 r. przekazują do Ministerstwa Finansów JPK_VAT według obowiązującego do końca 2016 r. schematu: Schemat_ JPK_VAT(1)_v1-0.xsd.

JPK_VAT według struktury VAT(1) będą natomiast przekazywać do 31 stycznia 2017 r. podmioty wymienione w rozporządzeniu ministra finansów z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, którym przedłużono termin przekazywania informacji ewidencji zakupu i sprzedaży prowadzonych dla celów VAT.

Co się zmieniło?

Dokonano następujących zmian w strukturze Schemat _JPK_VAT(2)_v1-0.xsd. :

 1. Dodano pole zawierające dwa warianty celu złożenia: 1 złożenie po raz pierwszy, złożenie korekty. W poprzedniej wersji struktury, cel złożenia był określony na stałe jako 1.
 2. Dodano większą ilość pól : pole K_39 „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy” oraz pole K_50 „Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy”.

Dodanie nowych pól spowodowało równocześnie zmianę numeracji pozostałych pól w strukturze JPK_VAT od pola K_39 do pola K_49.

 1. Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK_FA. Wprowadzono rozwiązanie alternatywne, ponieważ od 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, przesyłanych w formacie JPK (NIP). W związku z tym nie będzie potrzeby przekazywania do organu podatkowego faktur zakupu w formacie JPK.
 2. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i przytoczonym powyżej komunikatem MF dodano numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej  w ramach zmian w ustawie VAT od 2017r.
 3. Wprowadzono pojęcie nazwa kontrahenta – zamiast nabywca,
 4. Wprowadzono  pojęcie adres kontrahenta – zamiast adres nabywcy,
 5. Wprowadzono pojęcie  numer dowodu sprzedaży – zamiast numeru dokumentu
 6. Wprowadzono nową pozycję - data wystawienia dowodu sprzedaży, data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu sprzedaży, w przeciwnym przypadku należy pozostawić pole puste (opisane  w strukturze, jako pole opcjonalne).
 7. Wprowadzono numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej
 8. Wprowadzono numer dowodu zakupu.
 9. Dodano datę wystawienia dowodu zakupu
 10. Dodano także jako pole opcjonalne datę wpływu dowodu zakupu.

Jeszcze przed końcem roku oczekujemy na dalsze informacje Ministerstwa Finansów w zakresie zmian w strukturach JPK wysyłanych na żądanie organu podatkowego.

O szczegółach będziemy informować w Portalu FK.   

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, trener – wykładowca Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel