Zmniejszenie VAT naliczonego w księgach rachunkowych

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 10 lutego 2015
Pytanie:  Prowadzę księgi handlowe. W deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 r. skorygowałem podatek dochodowy od nabycia środków trwałych z powodu niezapłacenia za faktury za środki trwałe w terminie 150 dni od terminu płatności. W związku z tym dopłaciłem wartość wcześniej odliczonego VAT. Czy kwota dopłaty będzie stanowić koszty podatkowe? Jak prawidłowo zaksięgować na kontach kwotę korekty podatku naliczonego od niezapłaconych faktur w terminie?
Odpowiedź: 

W księgach rachunkowych zmniejszenie VAT naliczonego należy ująć jako pozostały koszt operacyjny.

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury. Trzeba to zrobić w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Wynika to z art. 89b. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Taka korekta będzie powodowała konieczność uiszczenia VAT w sytuacji gdy podatek naliczony z innych tytułów łącznie ze zmniejszeniem VAT naliczonego z powodu korekty będzie niższy niż VAT należny z tytułu dostawy towarów i usług.

Sama korekta nie powoduje konieczności zapłaty VAT.

W księgach rachunkowych zmniejszenie VAT naliczonego należy ująć jako pozostały koszt operacyjny (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości, Dz.U z 2013 r poz. 330 ze zm.). Księgowania będą następujące:

  • Wn Pozostałe koszty operacyjne NKUP
  • Ma Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego.

Podatek VAT skorygowany w związku z art. 89b nie spełnia warunków uznawani go za koszt uzyskania przychodów. Wynika to z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Korekty tej podatnik nie musi dokonywać jedynie, gdy ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym minie 150. dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. W przypadku częściowego uregulowania należności, korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Dłużnik więc nie musi cofać się do okresu rozliczeniowego, w którym odliczył VAT z zaległej faktury.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel